Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Lista beneficjentów

ULOTKA - WDRAŻANIE PROJEKTÓW - ZIT W MOF POZNANIA 2014-2020 (realizacja projektów do 2023)

Pobierz ulotkę na temat wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Metropolii Poznań, dowiedz się więcej i poznaj przykładowe zrealizowane projekty.

POBIERZ: ZIT_ULOTKA_final.pdf (7.7 MB)LISTA BENEFICJENTÓW

Poniżej prezentujemy listę beneficjentów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym (MOF) Poznania. Dofinansowanie pochodzi ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dane tożsame z bazą aplikacji głównej (SL2014) Centralnego Systemu Teleinformatycznego.

Lista beneficjentów ZIT w MOF Poznania - umowy o dofinansowanie - stan na 01.01.2024 (31.0 KB)


Zapraszamy do zapoznania się z infografiką ukazującą postęp we wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Metropolii Poznań.

Pobierz infografikę w wersji DOSTĘPNEJ CYFROWO do odczytania z wykorzystaniem czytnika ekranu:

Infografika umowy ZIT - stan na 01.01.2024 - wersja dostępna cyfrowo (14.0 KB)

Infografika_umowy_01.01.2024

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków WRPO 2014+ w ramach ZIT dla MOF Poznania (stan na 01.01.2024).

Lp.
Lp.

Tytuł

Beneficjent

Poddziałanie WRPO

Projekt strategiczny w Strategii ZIT

1.

Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I MIASTO POZNAŃ 3.3.3. P1

2.

Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Oborniki Miasto GMINA OBORNIKI 3.3.3. P1

3.

Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach GMINA SKOKI 3.3.3. P1

4.

Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego

GMINA

POBIEDZISKA

3.3.3. P1

5.

Przebudowa dróg dojazdowych do dworca PKP w Środzie Wielkopolskiej GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA 3.3.3. P1

6.

Wspieranie strategii niskoemisyjnych na obszarze Miasta i Gminy Szamotuły poprzez budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Szamotułach, Pamiątkowie i Baborówku wraz z infrastrukturą MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY 3.3.3. P1
7. Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kostrzynie w ciągu ulicy Warszawskiej i Ogrodowej z układem drogowym i ścieżką rowerową oraz komunikacją publiczną w Gminie Kostrzyn GMINA KOSTRZYN 3.3.3. P1
8. Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina GMINA MUROWANA GOŚLINA 3.3.3. P1
9. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempiń GMINA CZEMPIŃ 3.3.3. P1
10. Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą MIASTO PUSZCZYKOWO 3.3.3. P1
11.

Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od skrzyżowania

z ul. Bałtycką do granicy miasta

MIASTO POZNAŃ 5.1.3. P6
12.

Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstaowych i gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych

MIASTO POZNAŃ 8.1.4 P4
13. Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji POWIAT POZNAŃSKI 8.3.4 P3
14. Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański POWIAT POZNAŃSKI 8.3.4 P3
15. Realizacja węzła przesiadkowego w Złotnikach w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła GMINA SUCHY LAS 3.3.3. P1
16. Inteligentne kwalifikacje zawodowe – szkolenia w CKZiU Poznań MIASTO POZNAŃ 8.3.4 P3
17. Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania MIASTO POZNAŃ 9.3.4 P2
18. Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański POWIAT POZNAŃSKI 9.3.4 P2
19. Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu MIASTO POZNAŃ 9.3.4 P2
20. Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu POWIAT POZNAŃSKI 9.3.4 P2
21. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania MIASTO POZNAŃ 8.3.4 P3
22. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania MIASTO POZNAŃ
(LIDER METROPOLITALNEGO PROJ. PARTNERSKIEGO)
7.2.3 P12
23. Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno – leczniczego SZPITAL REHABILITACYJNO - KARDIOLOGICZNY W KOWANÓWKU 3.2.3 P8
24. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie GMINA ŚREM 3.2.3 P8
25. Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Szamotułach MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY 3.2.3 P8
26. Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na terenie gminy Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego GMINA TARNOWO PODGÓRNE 3.3.3. P1
27. Mama w pracy - aktywizacja zawodowa osób po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi do lat 3 oraz tworzenie Punktu Opieki Pozytywnego Rozwoju

IGD CONSULTING

SP Z O.O.

6.4.2 P11
28. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku MIASTO I GMINA KÓRNIK 3.2.3 P8
29. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz GMINA SWARZĘDZ 3.3.3. P1
30. Czas na żłobek! - wsparcie osób sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 3 z Aglomeracji Poznańskiej NESTIN SP. Z O.O. 6.4.2 P11
31. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną (z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii) budynku przy ul. Jagiellońskiej 1 w Obornikach GMINA OBORNIKI 3.2.3 P8
32. Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola w Pomarzanowicach wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i c.o. GMINA POBIEDZISKA 3.2.3 P8
33. Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnego GMINA SUCHY LAS 3.2.3 P8
34. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach GMINA SKOKI 3.2.3 P8
35. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich GMINA KOSTRZYN 3.2.3 P8
36. Wracam do pracy! - wsparcie aktywizacji kobiet wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w Gminie Rokietnica GRUPA KAMRAD RADOSŁAW SOSZYŃSKI 6.4.2 P11
37. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania MIASTO POZNAŃ 3.2.3 P8
38. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie MIASTO PUSZCZYKOWO 3.2.3 P8
39. Aktywni rodzice - nowy klub dziecięcy i oddział żłobkowy szansą na aktywność zawodową dla rodziców dzieci do 3 r.ż, zamieszkujących MOF Poznania MARCIN KOZIEROWSKI ARCHITEKCI 6.4.2 P11
40. Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie Dopiewo – stacja Palędzie i stacja Dopiewo GMINA DOPIEWO 3.3.3. P1
41. Węzeł przesiadkowy Czerwonak GMINA CZERWONAK 3.3.3. P1
42. Węzeł przesiadkowy Owińska GMINA CZERWONAK 3.3.3. P1
43. Węzeł przesiadkowy Bolechowo GMINA CZERWONAK 3.3.3. P1
44. Realizacja węzła przesiadkowego w Chludowie i Golęczewie w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań - Piła GMINA SUCHY LAS 3.3.3. P1
45. Poprawa efektywności transportu poprzez budowę ścieżki rowerowej Radojewo - Biedrusko w gminie Suchy Las II etap GMINA SUCHY LAS 3.3.3. P7
46. Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego MIASTO I GMINA KÓRNIK 3.3.3. P1
47. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina – etap I GMINA MOSINA 3.2.3. P8
48. Rozbudowa systemu tras rowerowych w gminie Oborniki - odcinek od Stobnicy do Obornik wraz z infrastrukturą rowerową i oświetleniem GMINA OBORNIKI 3.3.3. P7
49. Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację zabytkowego domu kultury w Objezierzu GMINA OBORNIKI 4.4.3 P9
50. Adaptacja i wyposażenie zabytkowego budynku synagogi w Buku na cele kulturalne MIASTO I GMINA BUK 4.4.3 P9
51. Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu MIASTO POZNAŃ 4.4.3 P9
52. Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej

MUZEUM ŚREMSKIE

W ŚREMIE

4.4.3 P9
53. Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach POWIAT POZNAŃSKI 4.4.3 P9
54. Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego POWIAT POZNAŃSKI 8.1.4 P4
55. Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania MIASTO POZNAŃ 6.4.2 P11
56. Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania MIASTO POZNAŃ 8.1.4 P4
57. Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu - etap II MIASTO POZNAŃ 3.3.3. P1
58. Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne KOMUNIKACJA GMINY TARNOWO PODGÓRNE TPBUS SP. Z O.O. 3.3.3. P1
59. Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Wargowo i rozbudowa węzła przesiadkowego Oborniki Miasto. GMINA OBORNIKI 3.3.3. P1
60. Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi MIASTO LUBOŃ 3.3.3. P1
61. Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej MIASTO POZNAŃ 3.3.3. P7
62. Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno-kulturalne GMINA SUCHY LAS 4.4.3 P9
63. Rewitalizacja willi "Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne MIASTO PUSZCZYKOWO 4.4.3 P9
64. Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki GMINA SWARZĘDZ 4.4.3 P9
65. Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle GMINA CZERWONAK 3.3.3. P1
66. Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje MIASTO POZNAŃ 3.3.3. P1
67. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie GMINA ŚREM 3.3.3. P1
68. Zwiększenie integracji różnych form transportu wraz z poprawą dostępu do transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie miasta Szamotuły MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY 3.3.3. P1
69. Węzeł przesiadkowy Rokietnica GMINA ROKIETNICA 3.3.3. P1
70. Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I GMINA MOSINA 3.3.3. P1
71. Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą MIASTO PUSZCZYKOWO 3.3.3. P1
72. Przebudowa ul. Gdyńskiej na odcinku od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków MIASTO POZNAŃ 5.1.3. P6
73. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Buk wraz z montażem odnawialnych źródeł energii MIASTO I GMINA BUK 3.2.3 P8
74. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - szkół w Kleszczewie i Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach GMINA KLESZCZEWO 3.2.3 P8
75. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie MIASTO I GMINA KÓRNIK 3.2.3 P8
76. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Siekierkach Wielkich w gminie Kostrzyn GMINA KOSTRZYN 3.2.3 P8
77. Termomodernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, os. Kosmonautów 110 POZNAŃSKI OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO 3.2.3 P8
78. Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU 3.2.3 P8
79. Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania MIASTO POZNAŃ 3.2.3 P8
80. Budowa ścieżki rowerowej Poznań - Tulce - Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) gmina Kleszczewo, Powiat Poznański POWIAT POZNAŃSKI 3.3.3. P7
81. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) – etap 1 budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kociałkowa Górka – Pobiedziska POWIAT POZNAŃSKI 3.3.3. P7
82. Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R GMINA TARNOWO PODGÓRNE 3.3.3. P7
83. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina – etap III GMINA MOSINA 3.2.3 P8
84. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Rokietnica GMINA ROKIETNICA 3.2.3 P8
85. Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew GMINA STĘSZEW 3.3.3. P1
86. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku MIASTO I GMINA BUK 3.3.3. P1
87. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo GMINA KLESZCZEWO 3.3.3. P1
88. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II GMINA SWARZĘDZ 3.3.3. P1
89. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym MOF Poznania w drodze kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu MIASTO LUBOŃ 3.2.3 P8
90. Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła POWIAT POZNAŃSKI 3.2.3 P8
91. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - system tras rowerowych wraz z infrastrukturą GMINA SWARZĘDZ 3.3.3. P7
92. Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu MIASTO POZNAŃ 9.3.4 P2
93. Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie POWIAT POZNAŃSKI 9.3.4 P2
94. SP Montessori w Pobiedziskach i SP im. Kawalerów Orderów Uśmiechu w Kobylnicy podnoszą kompetencje kluczowe 235 uczniów i 3 nauczycieli NAPIERAŁA MICHAŁ M TERM 8.1.4 P4
95. e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo GMINA DOPIEWO 8.1.4 P4
96. Kreatywny rozwój uczniów JOANNA CEBERNIK /"AKADEMIA PITAGORASA" PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 8.1.4 P4
97. Rozwój systemu ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także poprawa ich jakości – na terenie Miasta i Gminy Szamotuły MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY 3.3.3. P7
98. Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice GMINA KLESZCZEWO 3.3.3. P7
99. Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie POWIAT POZNAŃSKI 8.3.4 P3
100. Budowa kładki pieszo - rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina GMINA ŚREM 3.3.3. P7
101. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7 MIASTO POZNAŃ 8.3.4 P3
102. Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Łagiewnickiej w Złotnikach, gmina Suchy Las GMINA SUCHY LAS 3.3.3. P7
103. Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą GMINA TARNOWO PODGÓRNE 3.3.3. P7
104. Restauracja i rewitalizacja Pałacu w Jankowicach - Centrum Integracji GMINA TARNOWO PODGÓRNE 4.4.3. P9
105. Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ 6.6.2. P10
106. Liga eSzkoła FUNDACJA ESZKOŁA 8.1.4. P4
107. Spokojnie wracam do pracy, bo mam bezpieczny żłobek dla mojego maluszka! LA LO LI JAKUB STASIKOWSKI 6.4.2. P11
108. Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina GMINA CZERWONAK 3.3.3. P7
109. TAAki Maluch 3.0 - wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy KAROLINA DOBSKA-MAŃKO LOGOS ARCHITEKTURA UMYSŁU 6.4.2. P11
110. ŻŁOBEK STUMILOWY LAS II: wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania DAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6.4.2. P11
111. Wracam do pracy! - stworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Rokietnicy GRUPA KAMRAD RADOSŁAW SOSZYŃSKI 6.4.2. P11
112. Aktywny maluch, aktywni rodzice -nowy klub dziecięcy i nowy oddział żłobkowy szansą na aktywność zawodową dla rodziców dzieci do 3 r.ż, z MOF Poznania MARCIN KOZIEROWSKI ARCHITEKCI 6.4.2. P11
113. Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina. Etap 1 - budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica GMINA MOSINA 3.3.3. P7
114. "Słoneczna Kraina" - szansą na powrót do pracy rodziców dzieci w wieku do 3 lat KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ J&C GROUP 6.4.2. P11
115. Informatyka się liczy! FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI MAŁEGO INŻYNIERA 8.1.4. P4
116. Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 MIASTO POZNAŃ 3.3.3. P1
117. Nowoczesna edukacja w Gminie Śrem GMINA ŚREM 8.1.4. P4
118. Europejska Szkoła w Chomęcicach - kształtowanie kompetencji kluczowych z zakresu matematyki i informatyki GMINA KOMORNIKI 8.1.4. P4
119. Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY 8.1.4. P4
120. Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą lepszą przyszłość! MIASTO POZNAŃ 8.1.4. P4
121. Szkoły kompetencji w Gminie Suchy Las GMINA SUCHY LAS 8.1.4. P4
122. Przygody z nauką - zajęcia dodatkowe z kompetencji matematycznych i informatycznych ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA 8.1.4. P4
123. Olimpijczyk stawia na matematykę i informatykę! PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TROLLEX S.C. KRYSTYNA SKARBEK –TECŁAW, PAWEŁ TECŁAW 8.1.4. P4
124. Matematyka i Informatyka motorem do rozwoju oświaty w Mieście i Gminie Buk MIASTO I GMINA BUK 8.1.4. P4
125. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II MIASTO POZNAŃ
(LIDER METROPOLITALNEGO PROJ. PARTNERSKIEGO)
7.2.3. P12
126. Współpraca dla zawodowej przyszłości – podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu MIASTO POZNAŃ 8.3.4 P3
127. ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań  STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ 8.1.4. P4
128. Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań POWIAT POZNAŃSKI 2.1.4. P13
129. Rozwijamy się zawodowo w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym GMINA TARNOWO PODGÓRNE 8.3.4 P3
130. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - system tras rowerowych wraz z infrastrukturą - etap II GMINA SWARZĘDZ 3.3.3. P7
131. Rozbudowa systemu tras rowerowych w ramach rozwoju transportu niskoemisyjnego w Gminie Śrem. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Śrem – Psarskie GMINA ŚREM 3.3.3. P7
132. Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę GMINA CZERWONAK 3.3.3. P7
133. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Kostrzynie łączącego dwie drogi powiatowe jako wsparcie transportu miejskiego oraz dojazdu do węzłów przesiadkowych PKP i KKP GMINA KOSTRZYN 3.3.3. P7
134. Rozbudowa powierzchni dróg rowerowych ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie polegająca na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą GMINA SUCHY LAS 3.3.3. P7
135. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa długości 1120 m. POWIAT POZNAŃSKI 3.3.3. P7
136. Rozbudowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. GMINA TARNOWO PODGÓRNE 3.3.3. P7
137. Centrum Kształcenia Zawodowego - kuźnia kwalifikacji i kompetencji 2.0 POWIAT POZNAŃSKI 8.3.4 P3
138. Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 - Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym kształci liderów przyszłości GMINA TARNOWO PODGÓRNE 8.3.4 P3
.

.

Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit