Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach


Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Skoki
Partner:

brak partnerstwa

Okres realizacji: kwiecień 2016 – grudzień 2017
Wartość projektu:

4 209 678,75 zł

Dofinansowanie UE:

3 578 226,93 zł


Zakres projektu:

 1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Skokach oraz przebudowa drogi dojazdowej (ul. Dworcowa wraz z drogą stanowiącą jej łącznik z ul. Wągrowiecką) wraz z infrastrukturą towarzyszącą do węzła: parking, ciągi pieszo-jezdne, chodniki i inne utwardzenia, wiata rowerowa i śmietnikowa, zieleń, oświetlenie parkingu, mała architektura.
 2. Działania informacyjno-promocyjne - cykl imprez rowerowych, cykl imprez pieszych, opublikowanie informacji w lokalnej prasie i na stronie internetowej, zakupienie materiałów promocyjnych.

Ciekawostki:

 • Liczba osób zamieszkująca w promieniu 3 km od węzła: 4 367.
 • Miejscowości w obszarze oddziaływania projektu: Skoki, Rościnno, Rakojady.
 • W ramach działań informacyjnych i promocyjnych promujących zmianę zachowań komunikacyjnych i przesiadkę na transport niskoemisyjny zaplanowano m.in.: Rodzinny Rajd Rowerowy, Rowerowy Dzień bez Samochodu, zawody w kolarstwie górskim MTB, Pieszy Rajd Pociąg Start (nordic walking), konkursy dla uczniów promujące idee korzystania z transportu publicznego.
 • W projekcie uwzględniono zasady uniwersalnego projektowania i zastosowano rozwiązania zwiększające dostępność, w tym: na parkingu P&R zaplanowano miejsca dla osób niepełnosprawnych, oznaczone przejścia, odpowiednia nawierzchnia.


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
 • Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej – 0,49 km
 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 1 szt.
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 115 szt.
 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 2 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 1 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 32 szt.
 • Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych – 5 szt.
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 1 szt.
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 181,05 ton CO2