Węzeł przesiadkowy Owińska

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Czerwonak
Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji:

wrzesień 2017 – listopad 2019

Wartość projektu:

17 274 293,89 zł

Dofinansowanie UE:

9 387 975,90 złZakres projektu:

Zadanie 1. Modernizacja parkingu P&R i B&R wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do obsługi podróżnych oraz przebudowa ulic i przejść przez tory kolejowe.

Zadanie 2. Zakup autobusów niskoemisyjnych służących do dowożenia pasażerów do ZWP.

Zadanie 3. Działania informacyjno -promocyjne zachęcające do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności, publicznego transportu zbiorowego, rowerowego lub ruchu pieszego


Efekty realizacji projektu:
 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 6 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 1 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 18 szt.
 • Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 1 szt.
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 3 szt.
 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 3,08 km
 • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 1 szt.
 • Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 20 osób
 • Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej – 3,21 km
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 111,70 ton równoważnika CO2

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań