Rozbudowa powierzchni dróg rowerowych ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie polegająca na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze

funkcjonalnym Poznania

Beneficjent: Gmina Suchy Las
Partner:

brak

Okres realizacji:

2021 - 2022

Wartość projektu:

3 337 519,53 zł

Dofinansowanie UE:

1 466 702,34 złZakres projektu:

W ramach projektu powstanie ścieżka rowerowa na ulicy Szkółkarskiej i Stefańskiego, 36 sztuk lamp (opraw) LED, kampania informacyjno-promocyjna promująca niezmotoryzowany transport indywidualny.

W ramach kosztów niekwalifikowalnych powstanie: chodnik, zjazdy na posesje, kanalizacja deszczowa oraz zatoka postojowa.

Ścieżka rowerowa na ul. Stefańskiego przebiegać będzie od ul. Poziomkowej do ul. Borówkowej. Ścieżka rowerowa na ul. Szkółkarskiej przebiegać będzie od ul. Sucholeskiej do ul. Borówkowej po zachodniej stronie drogi.

Projekt umożliwi zwiększenie liczby korzystających z rowerów w codziennych dojazdach, co przekłada się na zmniejszenie emisji CO2 pochodzącej zezmechanizowanych środków transportu co z kolei prowadzi do zmniejszenia antropopresji, spadku poziomu hałasu i wzrostu jakości życia mieszkańców. Projekt umożliwi także zwiększenie spójności i intermodlaności systemu transportowego, poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, zmniejszeniewykorzystania samochodów, redukcję konsumpcji energii.

Efekty realizacji projektu:
  • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 1,930 km
  • Liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych – 36 szt.
  • Liczba akcji i kampanii informacyjno -promocyjnych – 1 szt.

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań