Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej

Beneficjent:

Miasto Poznań

Partner:

brak

Okres realizacji (przewidywany): październik 2015 – czerwiec 2020
Wartość projektu:

21 649 427,77 zł

Dofinansowanie UE:

16 399 441,51 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa i przebudowa ciągu rowerowo-pieszego Wartostrada po obu stronach rzeki Warty w Poznaniu od Mostu Lecha na północ do Mostu Przemysła I na południe. Planuje się też budowę nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego i monitoringu wizyjnego oraz montaż elementów małej architektury, w tym 2 punkty zliczania rowerów, zadaszonych stojaków rowerowych i samoobsługowych punktów naprawy rowerów.

 

Projekt obejmuje przebudowę 4 odcinków istniejących i budowę 7 nowych odcinków:

 • Odc. 1 Most Przemysła I - Most Królowej Jadwigi (zakres: instalacja systemu monitoringu wizyjnego na trasie, oświetlenia efektywnego energetycznie oraz małej architektury).
 • Odc. 2 Most Królowej Jadwigi - Most św. Rocha (zakres: modernizacja istniejącej nawierzchni ciągu rowerowego, instalacja systemu monitoringu wizyjnego na trasie, oświetlenia efektywnego energetycznie oraz małej architektury).
 • Odc. 3 Most św. Rocha - ul. Czartoria (zakres: instalacja systemu monitoringu wizyjnego na trasie, oświetlenia efektywnego energetycznie oraz małej architektury i punktu zliczania rowerów).
 • Odc. 3a Most Królowej Jadwigi - Park w Starym Korycie Warty (zakres: budowa nowej konstrukcji nawierzchni ciągu rowerowego, instalacja systemu monitoringu wizyjnego na trasie, oświetlenia efektywnego energetycznie oraz małej architektury).
 • Odc. 4 ul. Czartoria - ul. Chwaliszewo i Most Chrobrego (zakres: budowa nowej konstrukcji nawierzchni ciągu rowerowego, instalacja systemu monitoringu wizyjnego na trasie, oświetlenia efektywnego energetycznie oraz małej architektury).
 • Odc. 5 równolegle do ul. Szelągowskiej, w Parku Szelągowskim do ul. Serbskiej (zakres: instalacja systemu monitoringu wizyjnego na trasie, oświetlenia efektywnego energetycznie oraz małej architektury).
 • Odc. 6 rzeka Główna - rzeka Cybina (zakres: instalacja systemu monitoringu wizyjnego na trasie, oświetlenia efektywnego energetycznie oraz małej architektury).
 • Odc. 7 w sąsiedztwie Bramy Poznania (zakres: budowa nowej konstrukcji nawierzchni ciągu rowerowego, instalacja systemu monitoringu wizyjnego na trasie, oświetlenia efektywnego energetycznie oraz małej architektury),
 • Odc. 8 Wartostrada - Jezioro Maltańskie, łącznik Wartostrady z Jeziorem Maltańskim (zakres: budowa nowej konstrukcji nawierzchni ciągu rowerowego oraz budowa kładki i przepustu do przeprowadzenia projektowanego ciągu, instalacja systemu monitoringu wizyjnego na trasie, oświetlenia efektywnego energetycznie),
 • Odc. 9 rzeka Cybina - Most Królowej Jadwigi (insstalacja systemu monitoringu wizyjnego na trasie i oświetlenia efektywnego energetycznie),
 • Odc. 10 Most Królowej Jadwigi - Most Przemysła I w Parku nad Wartą (zakres: modernizacja istniejącej nawierzchni ciągu rowerowego, instalacja systemu monitoringu wizyjnego na trasie, oświetlenia efektywnego energetycznie oraz małej architektury i punktu zliczania rowerów).

 

Do roku 2018 zakończone zostały prace związane z realizacją odcinków 1, 6 oraz 9.

 

Wartostrada przebiega w okolicach dworców autobusowych „Garbary” i „Śródka” oraz w okolicy ważnych ciągów komunikacji tramwajowej i autobusowej w okolicy ul. Wyszyńskiego, Kórnicka, Królowej Jadwigi, Hetmańska. Dzięki temu poza funkcją rekreacyjną pełni ważną rolę w systemie komunikacyjnym Poznania.

 

Projekt obejmuje wybudowanie 3 parkingów typu B+R. Parkingi będą zadaszone i objęte monitoringiem. Integrują 4 środki transportu: rower, tramwaj, autobus i kolej.  Zlokalizowane są przy projektowanej trasie rowerowej w sąsiedztwie istniejących sąsiadujących z trasą przystanków tramwajowych, autobusowych oraz stacji kolejowej Poznań Garbary:

 • parking przy Moście św. Rocha - odległość od przystanku tramwajowego "Most św. Rocha" 150 m,
 • parking przy Moście Chrobrego - odległość od przystanku autobusowego "Chwaliszewo" 150 m,
 • parking przy Dworcu Garbary - odległość od dworca kolejowego 250 m.

 

W pobliskim sąsiedztwie Wartostrady zlokalizowane są także stacje systemu wypożyczania roweru "Poznański Rower Miejski" m.in. w okolicy Dworca Garbary, AWF i Politechniki, ICHOT (Brama Poznania) oraz Ronda Śródka i Starołęka.


Znaczenie projektu:

 • Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału transportu rowerowego w przewozach osób w Poznaniu i dążenie do stworzenia warunków dla bardziej zrównoważonego systemu transportowego.
 • Potrzeba realizacji projektu wynika przede wszystkim z istniejącego w Poznaniu narastającego problemu korków zwłaszcza w obszarze śródmiejskim. Ruch mieszkańców miasta potęgowany jest dodatkowo przez ruch mieszkańców gmin ościennych realizujących codzienne podróże do centrum.
 • Ponadto projekt jest odpowiedzią na problem zbyt małej liczby wydzielonych i bezpiecznych tras rowerowych oraz niewystarczającej liczby bezpiecznych i monitorowanych miejsc postojowych dla roweru umożliwiających przesiadkę na środki transportu publicznego. Problemem w Poznaniu jest też niekompletność lub niska jakość głównych tras rowerowych prowadzących do centrum miasta.
 • Projekt budowy Wartostrady jest inwestycją zwiększającą sieć dróg rowerowych o ok. 13 km, co stanowi istotny element zaspokojenia zdefiniowanych w projekcie potrzeb. Dodatkowo jest to trasa wydzielona i bezkolizyjna z ruchem samochodowym a więc jest to trasa bezpieczna i szybka, prowadząca ruch rowerowy do centrum.
 • Projekt zakłada rozwiązania umożliwiające zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zastosowanie odpowiednich środków organizacji ruchu tj. odpowiednie oznakowanie przejść dla pieszych poprzez zastosowanie mat guzikowych zwiększających bezpieczeństwo ruchu pieszego dla osób niedowidzących. Dodatkowo w projekcie zaplanowano zastosowanie pochylni zwiększającej dostępność terenów nadwarciańskich dla osób o ograniczonej mobilności. Zlokalizowana ona jest przy moście św. Rocha.

 

Ciekawostki:
 • Projekt stanowi kolejny etap inwestycji nad Wartą. Pierwsze odcinki Wartostrady powstawały już od 2011 roku.
 • Projekty dotyczące budowy odcinków Wartostrady wygrywały kilkukrotnie w głosowaniu mieszkańców w ramach pierwszych edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Świadczy to o dużym znaczeniu infrastruktury rowerowej nad Wartą dla Poznaniaków.


Efekty realizacji projektu:

 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 13,14 km
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 3 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 36 szt.
 • Liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych – 481 szt.
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 1 szt.
 • Szanowny roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 113,31 ton CO2
 • Liczba osób korzystających z wybudowanych dróg rowerowych – 216 508 osób/rok

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań