Realizacja węzła przesiadkowego w Chludowie i Golęczewie w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań - Piła

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Suchy Las
Partner:

ZKP sp z o.o.

Okres realizacji (przewidywany):

sierpień 2017 – maj 2020

Wartość projektu:

8 113 264,60 zł

Dofinansowanie UE:

6 490 739,90 zł


Zakres projektu:

W ramach przedsięwzięcia powstaną dwa węzły przesiadkowe w Chludowie i Golęczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (parkingi typu P&R i B&R z miejscami postojowymi oraz K&R, trasy dojazdowe autobusu, ścieżki rowerowe, oświetlenie drogowe, elementy inteligentnego systemu zarządzania ruchem oraz biletomaty i monitoring).


Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie emisji dwutlenku węgla, poprawę stanu środowiska i wydajności kosztowej transportu, ale także zwiększy atrakcyjność podróżowania środkami komunikacji publicznej poprzez poprawę dostępności transportowej. Projekt przyniesie także zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, zmniejszenie wykorzystania samochodów oraz redukcję konsumpcji energii.

Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las, jako Partner w projekcie zakupił 2 autobusy niskoemisyjne.


Efekty realizacji projektu:
  • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 2 szt.
  • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 2 szt.
  • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 46 szt.
  • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 4 szt.
  • Liczba wybudowanych obiektów „B&R” – 2 szt.
  • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „B&R” – 36 szt.
  • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym – 2 szt.
  • Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym – 190 szt.
  • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 1 szt.
  • Liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych – 19 szt.

Węzeł przesiadkowy Chludowo
Węzeł przesiadkowy GolęczewoFotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań