Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Czerwonak
Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji:

wrzesień 2017 – listopad 2019

Wartość projektu:

2 609 751,27 zł

Dofinansowanie UE:

2 218 288,57 złZakres projektu:

Projekt "Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle" realizowany był w ramach 2 zadań:

Zadanie 1. Budowa parkingu P&R i B&R wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do obsługi podróżnych.

Zadanie 2. Działania informacyjno-promocyjne zachęcające do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności, publicznego transportu zbiorowego, rowerowego lub ruchu pieszego.

 

Efekty realizacji projektu:
  • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
  • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 1 szt.
  • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 115 szt.
  • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 10 szt.
  • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 1 szt.
  • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 48 szt.
  • Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 1 szt.
  • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 3 szt.
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 126,65 ton równoważnika CO2

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań