Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent: Gmina Śrem
Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: październik 2017 – wrzesień 2018
Wartość projektu:

4 536 619,62 zł

Dofinansowanie UE:

3 395 208,89 zł


Zakres projektu:

W ramach projektu wykonane zostały następujące prace w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie:

 1. Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych części A, B, Ł i sali gimnastycznej, stropodachu i dachu Sali gimnastycznej
 2. Wymiana drzwi o łącznej powierzchni 55,72 m2.
 3. Wymiana okien o łącznej powierzchni 1 080,01 m2.
 4. Modernizacja instalacji c.o.: modernizacja automatyki węzła, modernizacja instalacji c.o. oparta o grzejniki płytowe i wyposażona w zawory termostatyczne układ hydrauliczny.
 5. Wprowadzenie usprawnień w zakresie oświetlenia i instalacji PV: zastosowanie świetlówek kompaktowych z zapłonem elektronicznym bądź żarówek LED w miejsce tradycyjnych opraw świetlówkowych oraz opraw z żarowymi źródłami światła (1 554szt.), instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 4,860 kWh (18 szt. modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych PV).

 

Wynikiem realizacji ww. zadań będzie zmniejszenie rocznego zapotrzebowania budynku na energię cieplną o 46,74% natomiast na energię elektryczną 66,81%.


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt.
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 8 621,45 m2
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 4 500,26 GJ/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 223,06 MWh/rok
 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 4,75 MWhe/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 604,33 ton CO2
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 2 294 270 kWh/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 5 303,27 GJ/rok


Fotografie: Urząd Miejski w Śremie