Często zadawane pytania

W tym miejscu będziemy zamieszczać odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania.