Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent: Gmina Śrem
Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: październik 2017 – wrzesień 2018
Wartość projektu:

4 536 619,62 zł

Dofinansowanie UE:

3 395 208,89 zł


Zakres projektu:

W ramach projektu wykonane zostały następujące prace w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie:

  1. Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych części A, B, Ł i sali gimnastycznej, stropodachu i dachu Sali gimnastycznej
  2. Wymiana drzwi o łącznej powierzchni 55,72 m2.
  3. Wymiana okien o łącznej powierzchni 1 080,01 m2.
  4. Modernizacja instalacji c.o.: modernizacja automatyki węzła, modernizacja instalacji c.o. oparta o grzejniki płytowe i wyposażona w zawory termostatyczne układ hydrauliczny.
  5. Wprowadzenie usprawnień w zakresie oświetlenia i instalacji PV: zastosowanie świetlówek kompaktowych z zapłonem elektronicznym bądź żarówek LED w miejsce tradycyjnych opraw świetlówkowych oraz opraw z żarowymi źródłami światła (1 554szt.), instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 4,860 kWh (18 szt. modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych PV).

 

Wynikiem realizacji ww. zadań będzie zmniejszenie rocznego zapotrzebowania budynku na energię cieplną o 46,74% natomiast na energię elektryczną 66,81%.


Efekty realizacji projektu:Fotografie: Urząd Miejski w Śremie
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/termomodernizacja-szkoly-podstawowej-nr-6-w-sremie