Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym MOF Poznania w drodze kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Miasto Luboń
Partner:

brak

Okres realizacji: luty 2019 – październik 2019
Wartość projektu:

2 120 013,98 zł

Dofinansowanie UE:

1 681 589,50 zł


Zakres projektu:

Niniejszy projekt koncentrował się wokół działań dot. wdrażania strategii niskoemisyjnej w obszarach funkcjonowania M. Luboń związanych z użytkowaniem energii, zgodnie z koncepcją przygotowaną w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Luboń. Koncept i zakres przedsięwzięcia odpowiadał na potrzeby występujące w zakresie racjonalizacji zużycia i ograniczenia strat energii w sektorze publicznym, podniesienia efektywności energetycznej oraz obniżenia tzw. niskiej emisji dla poprawy jakości powietrza atmosferycznego. Inwestycja ukierunkowana była na osiągniecie powyższych celów  i realizowana w drodze kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu.

 

Kluczowym działaniem w ramach projektu była modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej 4 561,27m2. W ramach prac termomodernizacyjnych zaplanowano także modernizację źródła ciepła w budynku.

 

Zakres prac obejmował głównie:

 • ocieplenie: ścian zewn. (styropian gr. 14 cm z wykonaniem nowej elewacji), ścian zewn. przyziemia (styropian gr. 14 cm z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych), poddasza (wełna mineralna gr. 18 cm z ułożeniem warstw sufitu), stropodachu płaskiego (styropian gr. 18 cm z ułożeniem warstw pokrycia dachu oraz z wykonaniem opierzeń),
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową z wymianą parapetów wewn. i zewn.,
 • modernizację instalacji c.o.(z wymianą grzejników na nowe wyposażone w zawory termostatyczne) i instalacji wodnej,
 • modernizację kotłowni (z wymianą piecy),
 • montaż instalacji OZE – pomp ciepła powietrze-woda dla potrzeb c.w.u.,
 • wykonanie nowej instalacji odgromowej i oświetlenia zew.,
 • wymianę i odsunięcie rur spustowych od elewacji wraz z przeróbką rewizji,
 • remont naświetli i zejścia do kotłowni,
 • odmalowanie pomieszczeń i uzupełnienie posadzek-prace związane z wymianą okien i instalacji.

 

Kubatura termomodernizowanego budynku wyniosła 13 176,79 m3.


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 4 561,27 m2
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1 971,81 GJ/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 187,18 ton CO2
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 712 042,50 kWh/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 1 971,81 GJ/rok

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań