Realizacja węzła przesiadkowego w Złotnikach w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła


Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Suchy Las
Partner:

Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o.

Okres realizacji (przewidywany): lipiec 2016 – 2018
Wartość projektu:

9 623 075,00 zł

Dofinansowanie UE:

7 313 159,96 zł


Zakres projektu:

Inwestycja dotyczy powstania zintegrowany węzła przesiadkowego w rejonie istniejącego budynku dworca w Złotnikach:

 1. Parking typu Park&Ride przy budynku dworca z miejscami postojowymi dla samochodów w ilości około 70 szt. i rowerów – 30 szt., przystanki komunikacji publicznej, monitoring.
 2. Wybudowanie 2 km ciągów pieszo-rowerowych.
 3. Wybudowanie/zmodernizowanie nawierzchni dróg ulic Łagiewnickiej, Dworcowej, Pawłowickiej wraz z infrastruktuą techniczną – kanalizacja sanitarna i deszczowa, oświetlenie drogowe, kanały technologiczne.
 4. Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych, których bezpośrednim Beneficjentem będzie Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o.

Ciekawostki:

 • Liczba osób zamieszkująca w promieniu 3 km od węzła: 5 850.
 • Miejscowości w obszarze oddziaływania projektu: Złotniki, Złotkowo, Suchy Las, Jelonek, Pawłowice.
 • W ramach działań informacyjnych i promocyjnych promujących zmianę zachowań komunikacyjnych i przesiadkę na transport niskoemisyjny zaplanowano m.in.: stworzenie szkółki rowerowej, organizację zajęć z bezpiecznej jazdy rowerem dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zajęcia z bezpiecznego poruszania się pieszo dla najmłodszych, realizację akcji „pieszy autobus” (inicjatywa polega na tym, że 5-8 dzieci idzie w towarzystwie dorosłego do i ze szkoły, dzieci są odbierane z „przystanków” pod domami lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie; dzieci rotacyjnie obejmują rolę „kierowcy autobusu” i prowadzą pozostałych).
 • W projekcie uwzględniono zasady uniwersalnego projektowania i zastosowano rozwiązania zwiększające dostępność, w tym: na parkingu P&R zaplanowano miejsca dla osób niepełnosprawnych, na trasie rowerowej realizacja specjalnych przejść dla osób niepełnosprawnych zbudowanych z płytek ostrzegawczych z wypustkami okrągłymi (bąbelkami), dodatkowa sygnalizacja akustyczna ułatwiającą osobom niepełnosprawnym orientację przy przejściach. 


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
 • Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej – 1,5 km
 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 1 szt.
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 70 szt.
 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 3 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 1 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 30 szt.
 • Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 2,0 km
 • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 4 szt.
 • Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 360 os.
 • Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 1 szt.
 • Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych – 51 szt.
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 1 szt.
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 15,98 ton CO2


Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy - po zakończeniu realizacji projektu
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy - w trakcie budowyFotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Urząd Gminy Suchy Las


Materiał filmowy nt. otwarcia węzła przesiadkowego: