Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola w Pomarzanowicach wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i c.o.

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Gmina Pobiedziska

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: lipiec 2017 – sierpień 2018
Wartość projektu:

889 163,54 zł

Dofinansowanie UE:

533 733,11 zł


Zakres projektu:

Niniejszy projekt zakładał termomodernizację i częściowy remont Przedszkola Publicznego zlokalizowanego w miejscowości Pomarzanowice 7a, 62-010 Pobiedziska.

 

Przedmiotem inwestycji było wykonanie następujących prac:

 1. Wymiana okien na nowe okna PCV o współczynniku max U = 1,3 W/m2K,
 2. Wymiana zewnętrznych drzwi na nowe energooszczędne, wykonane z aluminium,
 3. Ocieplenie dachu obejmujące: wymianę poszycia dachowego, wymianę rynien oraz wszystkie konieczne obróbki blacharskie,
 4. Minimalna wartość oporu cieplnego po termomodernizacji dachu wynosić będzie: R = 5,0 m2K/W.
 5. Ocieplenie stropu nad piwnicą,
 6. Ocieplenie ścian zewnętrznych,
 7. Minimalna wartość oporu cieplnego po termomodernizacji ścian wynosić będzie: R=4,0 m2K/W.
 8. Tynkowanie i malowanie ścian zewnętrznych,
 9. Wymiana grzejników na nowe konwektorowe (23 sztuki) oraz kotła gazowego na oddzielny kocioł kondensacyjny z zasobnikiem,
 10. Wymiana oświetlenia na energooszczędne świetlówki LED wraz z modernizacją części istniejącej instalacji elektrycznej,
 11. Wymiana wentylatora dachowego sali gimnastycznej na wentylator z odzyskiem ciepła (rekuperator).

 

Beneficjentem projektu jest Gmina Pobiedziska, a Operatorem zostanie Przedszkole Publiczne w Pomarzanowicach. Przed realizacją projektu do przedszkola uczęszczało 105 dzieci a obsługę placówki stanowiło 9 osób.

 

Założenia projektu uwzględniały wygenerowanie oszczędności energii cieplnej i elektrycznej na poziomie 86,96%.Efekty realizacji projektu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 947,23 m2
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 986,7 GJ/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 20,22 MWh/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 71,72 ton CO2
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 362 148 kWh/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 1 059,48 GJ/rok
Fotografie: Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska