Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Miasto Luboń
Partner:

brak

Okres realizacji:

luty 2017 – wrzesień 2020

Wartość projektu:

18 792 586,63 zł

Dofinansowanie UE:

13 017 904,15 złZakres projektu:

Projekt koncentruje się wokół działań zw. z wdrażaniem strategii niskoemisyjnej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej zgodnej z koncepcją przygotowaną dla Miasta Luboń. Realizacja projektu wynika z potrzeby poprawy funkcjonowania transportu publicznego Lubonia jako elementu całościowego systemu transportu publicznego MOF Poznania. Inwestycja ukierunkowana jest na koncentrację transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego.


Zadania w ramach projektu:

 1. Zakup niskoemisyjnych jednostek taboru autobusowego
 2. Modernizacja zaplecza technicznego do obsługi autobusów
 3. Budowa ZWP w Luboniu z parkingiem P&R, B&R, K&R
 4. Budowa odcinka ul. Wschodniej w Luboniu
 5. Budowa systemu roweru miejskiego w Luboniu
 6. Realizacja kompleksowej kampanii informacyjno-promocyjnej
 7. Wykonanie prac przygotowawczych

Przedsięwzięcie jest wykonywane przez Miasto Luboń z podmiotem współrealizującym - P.T. Translub Sp. z o.o.


Efekty realizacji projektu:
 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 1 szt.
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 82 szt.
 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 4 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 1 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 24 szt.
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 1 szt.
 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 0,46 km
 • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 5 szt.
 • Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 450 osób
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 159,98 ton równoważnika CO2Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań