Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania

Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent: Miasto Poznań
Partner:

Projekt partnerski samorządów z terenu Metropolii Poznań

Okres realizacji: 2017 – 2020
Wartość projektu:

10 525 239,86 zł

Dofinansowanie UE:

9 998 977,86 zł


Zakres projektu:

Projekt realizowany w latach 2017-2020 skierowany jest do co najmniej 385 rodzin biologicznych i 70 dzieci z rodzin zastępczych (1600 os., w tym 927K i 673M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu MOF Poznania oraz 60 os. (31K; 29M) prowadzących 50 rodzin zastęp. stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwemi wykluczeniem społecznym wskazanych powyżej.

Wsparcie było skierowane do mieszkańców Gmin: Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Luboń, Murowana Goślina,Oborniki, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne oraz Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznania.

Zakres projektu:
  • utworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez utworzenie 39 etatów dla asystentów rodziny;
  • utworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez utworzenie 5 etatów dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
  • utworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez utworzenie 1 etatu dla psychologa oraz 1 etatu dla pedagoga oraz 1/2 etatu mediatora,
  • zaangażowanie 22 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki na dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych rodzinach zastępczych;
  • przeprowadzenie 23 szkolenia (łącznie 94 h dydaktycznych) i 27 spotkań superwizji pracy dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego (60 os., w tym 31K i 29M);
  • przeprowadzenie 27 033,5 h usług specjalisty dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społ. (w tym poradnictwo prawne, pedagog, psycholog, mediacyjne, psychiatr oraz terap. indyw., rodzin i par),
  • wzrost liczby rodziny wspierających na obszarze realizacji projektu (2 nowo powołane rodziny wspierające).

Projekt realizował wszystkie typy projektów ujęte w poddziałaniu 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania WRPO2014+.

Efekty realizacji projektu:

  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 1 672 osób