Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Pobiedziska
Partner:

Powiat Poznański

Okres realizacji: maj 2015 – czerwiec 2018
Wartość projektu:

34 996 260,75 zł

Dofinansowanie UE:

26 310 095,09 zł


Zakres projektu:

 1. Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego (ZWP) przy DK w Pobiedziskach wraz z realizacją inwestycji funkcjonalnie powiązanych z tworzeniem ww. węzła, w tym: budowa ZWP, przebudowa ul. Kazimierza Odnowiciela i ul. Jagiełły, modernizacja ul. Kiszkowskiej w zakresie ścieżki rowerowej i nawierzchni; wykonanie ścieżek rowerowych od ZWP przy DK w Pobiedziskach (rejon szkoły, przedszkola).
 2. Budowa ZWP przy DK w Pobiedziskach Letnisko wraz z realizacją inwestycji funkcjonalnie powiązanych z tworzeniem ww. węzła, w tym: budowa ZWP, budowa ul. Kolejowej wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej.
 3. Budowa ZWP przy DK w Biskupicach wraz z realizacją inwestycji funkcjonalnie powiązanych z tworzeniem ww. węzła, w tym: budowa ZWP przy DK w Biskupicach, budowa ul. Nowej i ul. Popiela, modernizacja ul. Dworcowej i Głównej w zakresie ścieżek rowerowych i kanalizacji deszczowej, modernizacja Placu Piastowskiego w tym organizacja przystanków komunikacji publicznej.
 4. Informacja i promocja, w tym: internet marketing, event marketing, ATL, BTL, mobile marketing, działania dodatkowe, tablice informacyjno-promocyjne.
 5. Zakup niskoemisyjnych środków transportu - 3 szt. autobusów hybrydowych.


Ciekawostki:

 • W ramach działań komplementarnych do projektu zrealizowano wraz z PKP PLK budowę tunelu umożliwiającego bezkolizyjny przejazd pod linią kolejową Poznań-Warszawa. Tunel zlokalizowany jest między stacjami Pobiedziska oraz Pobiedziska Letnisko.
 • Liczba osób zamieszkująca w promieniu 3 km od węzła Pobiedziska: 10 141 osób
 • Liczba osób zamieszkująca w promieniu 3 km od węzła Pobiedziska Letnisko: 5 704 osoby
 • Liczba osób zamieszkująca w promieniu 3 km od węzła Biskupice: 4 470 osób
 • W ramach działań informacyjnych i promocyjnych promujących zmianę zachowań komunikacyjnych i przesiadkę na transport niskoemisyjny zrealizowano m.in.: internet marketing (w tym video, e-mail marketing, social media marketing), event marketing (wydarzenia tematyczne typu pikniki/festyny na terenie gminy w ramach których na specjalnych stoiskach prezentowane były nowoczesne rozwiązania komunikacyjne, organizacja spotkań z mieszkańcami oraz konferencji i prezentacji), ATL (ang. above the line – reklama przy wykorzystaniu środków masowego przekazu – radio/TV/prasa, outdoor marketing - tablice reklamowe, billboardy, słupy ogłoszeniowe, wiaty przystankowe, tablice elektroniczne), BTL (ang. below the line – działania reklamowe skierowane do konkretnej grupy tj. eco marketing), mobile marketing (wysyłanie komunikatów informacyjnych poprzez SMS/MMS, kody QR), działania dodatkowe (konkurs dla posiadaczy miesięczny kart na kolejową komunikację metropolitalną, eksperymentalny wyścig dwóch drużyn do Poznania przy wykorzystaniu transportu indywidualnego oraz zbiorowego, promocja podróżowania tzw. "carpooling").
 • W projekcie uwzględniono zasady uniwersalnego projektowania i zastosowano rozwiązania zwiększające dostępność, w tym: miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, tablice informacyjne z inskrypcjami w alfabecie Braille’a, utworzenie aplikacji QR na urządzenia mobilne typu smartfon/tablet, zakup autobusów niskopodłogowych z miejscem przeznaczonym na bezpieczne przejazd dla osób poruszających się na wózku, wyposażenie autobusów w system informacji pasażerskiej obejmujący m.in. komplet tablic informacyjnych oraz informację głosową, zastosowanie na peronach autobusowych oraz przy przejściach nawierzchni fakturowych przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku, w ramach modernizacji przejść dla pieszych uwzględniono montaż sygnalizatorów z systemem dźwiękowym dostosowanym dla osób niewidomych.
 • Projekt realizowało 12 różnych wykonawców
 • Dokumentacja projektowa obejmowała 110 segregatorów akt, natomiast w trakcie realizacji projektu wymieniono ponad 150 pism urzędowych


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 3 szt.
 • Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej – 4,14 km
 • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 3 szt.
 • Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 240 osoby
 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 8 szt.
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 310 szt.
 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 19 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 10 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 154 szt.
 • Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 4,63 km
 • Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych – 92 szt.
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 1 szt.
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 226,64 ton CO2Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań


Materiały filmowe nt. węzłów przesiadkowych w Gminie Pobiedziska