Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Siekierkach Wielkich w gminie Kostrzyn

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Gmina Kostrzyn

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: wrzesień 2016 – sierpień 2017
Wartość projektu:

997 412,10 zł

Dofinansowanie UE:

671 951,18 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu była modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Siekierkach Wielkich. Jest to budynek wolnostojący, zbudowany w technologii tradycyjnej. Projekt zrealizowany został na terenie miejscowości Siekierki Wielkie (powiat poznański, woj. wlkp.). Beneficjentami ostatecznymi do których skierowany był niniejszy projekt, są wszyscy mieszkańcy gminy, powiatu poznańskiego oraz całego regionu dla których realizacja inwestycji oznaczać będzie poprawę stanu środowiska naturalnego. Ponadto beneficjentami projektu są uczniowie i pracownicy korzystający z obiektu przewidzianego do termomodernizacji. Szacuje się, iż z obiektu korzysta dziennie ok. 291 osób.

 

Zakres prac związanych z termomodernizacją obejmował następujące przedsięwzięcia:

 1. ocieplenie stropodachu,
 2. ocieplenie stropu,
 3. ocieplenie dachu,
 4. wentylacja hybrydowa,
 5. ocieplenie ścian zewnętrznych,
 6. wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
 7. wentylacja za pomocą aparatów grzewczo-wentylacyjnych,
 8. wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni i montażem pompy ciepła.

Efekty realizacji projektu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 szt.
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 1175,75 m2
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1 879,54 GJ/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 12,52 MWh/rok
 • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 45,32 MWht/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 115,61 ton CO2
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 611 853,89 kWh/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 1 924,6 GJ/ro
Fotografie: Archiwum Urzędu Miejskiego w Kostrzynie