Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Miasto i Gmina Kórnik
Partner:

Powiat Poznański

Okres realizacji:

sierpień 2017 – maj 2019

Wartość projektu:

5 860 344,54 zł

Dofinansowanie UE:

3 782 051,48 złZakres projektu:

Projekt zakładał realizację 3 zadań:

 1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym w miejscowości Szczodrzykowo (stacja Kórnik): działania realizowane przez Wnioskodawcę (Miasto i Gmina Kórnik): parking P&R (22 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), parking B&R z wiatą (20 miejsc), budowa ścieżek rowerowych wzdłuż drogi gm. 329017P o dł. 1189 m i ul. Dworcowej w Szczodrzykowie o dł. 162m, działania realizowane przez Partnera (Powiat Poznański): budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2476P o dł. 676 m. W ramach zadania poniesione zostały też koszty: nadzoru budowlanego i odszkodowania za nabycie gruntów.
 2. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych - zakup materiałów promocyjnych (kubki, koszulki, bidony, saszetki, ulotki, plakaty), informacje w lokalnej prasie, mediach społecznościowych i na stronie www UMiG Kórnik, organizacja pikniku ekologicznego o tematyce dot. transportu niskoemisyjnego (300 os.), cyklu imprez rowerowych (200 os.) i pieszych (100 os.).
 3. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego - zakup 2 szt. autobusów spełniających normy EURO6 emisji spalin, z rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych i nowoczesnymi systemami informacji pasażerskiej.

Efekty realizacji projektu:
 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 1 szt.
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 21 szt.
 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 2 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 1 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 20 szt.
 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 2,12 km
 • Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych – 2 szt.
 • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 2 szt.
 • Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 170 osób
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 1 szt.
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 63,12 ton równoważnika CO2

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań