Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - szkół w Kleszczewie i Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Gmina Kleszczewo
Partner:

brak

Okres realizacji (przewidywany): luty 2016 – grudzień 2018
Wartość projektu:

2 746 639,93 zł

Dofinansowanie UE:

2 148 662,72 zł


Zakres projektu:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo - szkół w Kleszczewie i Ziminie oraz świetlicy w Poklatkach, to projekt realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania. Środki udostępnione są w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla obszaru zajmowanego przez Miasto Poznań i 22 gminy - razem tworzące Stowarzyszenie Metropolia Poznań.  


Efekty realizacji projektu:

  • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 4 szt.
  • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 2 szt.
  • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 6 523,04 m2
  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 szt.
  • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 4 967,5 GJ/rok
  • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 25,65 MWh/rok
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 5 059,83 GJ/rok
  • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 1 594 785,22 kWh/rok
  • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujcych OZE – 14,86 MWht/rok
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 299,5 tony równoważnika CO2
FOTO