Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną (z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii) budynku przy ul. Jagiellońskiej 1 w Obornikach

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Gmina Oborniki

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: styczeń 2016 – grudzień 2017
Wartość projektu:

672 669,66 zł

Dofinansowanie UE:

563 927,96 zł


Zakres projektu:

Projekt polegał na termomodernizacji budynku o powierzchni użytkowej 251,93 m2, który poddany kompleksowej modernizacji energetycznej poprzez przeprowadzenie prac termoizolacyjnych, wymianę instalacji wewnętrznych (oświetleniowej, grzewczej, ciepłej wody użytkowej) oraz montaż instalacji solarnej (celem ogrzania c.w.u.- liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej - OZE - 1 szt.). Obiekt przeznaczony jest realizacji zadań przypisanych Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Obornikach, jednostce organizacyjnej Gminy Oborniki.

 

Przedsięwzięcie obejmowało również koszty związane z nadzorem inspektora budowlanego oraz promocji projektu. Przed realizacją przedsięwzięcia opracowana została dokumentacja techniczna, tj. dokumentacja projektowa, kosztorysy, audyt energetyczny, audyt oświetleniowy oraz opinia ornitologiczna i chiropterologiczna.Efekty realizacji projektu:

  • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
  • Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 szt.
  • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 251,93 m2
  • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1 129,75 GJ/rok
  • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 5 MWh/rok
  • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 4,95 MWht/rok
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 118,69 ton CO2
  • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 364 905 kWh/rok
  • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 1 147,75 GJ/rokFotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań