Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent:

Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o. /

Gmina Tarnowo Podgórne

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: marzec 2018 – grudzień 2019
Wartość projektu:

14 869 790,00 zł

Dofinansowanie UE:

8 198 216,16 zł


Zakres projektu:

 1. Utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Kokoszczynie
  Lokalizacja: w Kokoszczynie u zbiegu ul. Szerokiej i Dworcowej. Węzeł „Kokoszczyn” jest punktem wyjazdowym. Łączy północną część gminy z centrum (Tarnowo Podgórne) i dalej z Poznaniem. Jest także punktem łączącym z miejscowością Cerekwica, a także w dalszej kolejności z Rokietnicą. Węzeł został utworzony na bazie istniejącej zatoki autobusowej.
  • Wiata przystankowa dla pasażerów wykonana w szkle hartowanym. Wiata mieści co najmniej 10 osób oczekujących na autobus.
  • Parking P&R - zadaszona wiata wykonana w szkle hartowanym. Punkt umożliwia bezpieczne parkowanie co najmniej 10 rowerów.

 2. Utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Ceradzu Kościelnym
  Lokalizacja: w Ceradzu Kościelnym u zbiegu ul. Jankowickiej i Kościelnej. Węzeł „Ceradz Kościelny” jest punktem wyjazdowym dla osób podróżujących z zachodniej części gminy do centralnej (Tarnowa Podgórnego) i dalej do Poznania.
  • Dwie wiaty przystankowe dla pasażerów wykonane w szkle hartowanym. Każda wiata mieści co najmniej 10 osób oczekujących na autobus.
  • Parking P&R - zadaszona wiata wykonana w szkle hartowanym. Punkt umożliwia bezpieczne parkowanie co najmniej 10 rowerów.
  • Posadowienie dwóch elektronicznych tablic informacji pasażerskiej w obu kierunkach.

 3. Utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lusowie
  Lokalizacja: w Lusowie przy ul. Poznańskiej. Węzeł „Lusowo-Centrum” powstanie na bazie zmodernizowanego przystanku na bazie istniejącej zatoki przystankowej wzdłuż ulicy Poznańskiej. Przebieg linii autobusowych ulicami Lipowa-Poznańska w Lusowie wskazuje na potrzebę zlokalizowania miejsca przesiadkowego dla pasażerów z zachodniej i południowej części gminy, chcących podróżować w kierunku Tarnowa Podgórnego i Sadów, a także w dalszej kolejności do Poznania. Ma również pełnić rolę punktu przesiadkowego dla rowerzystów i kierowców samochodów, pozostawiających swoje pojazdy w bezpiecznym miejscu.
  • Wiata przystankowa dla pasażerów wykonana w szkle hartowanym. Wiata pomieści co najmniej 10 osób oczekujących na autobus.
  • Parking P&R - zadaszona wiata wykonana w szkle hartowanym. Punkt umożliwi bezpieczne parkowanie co najmniej 10 rowerów.
  • Posadowienie elektronicznej tablicy informacji pasażerskiej.

 4. Utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Sadach
  Lokalizacja: w Sadach w ciągu Dogi Krajowej nr 92. Węzeł „Sady” jest punktem przesiadkowym dla osób podróżujących z centralnej części gminy (Tarnowa Podgórnego i Lusowa) do Swadzimia, Przeźmierowa i dalej do Poznania. Dla podróżujących z Poznania to punkt przesiadkowy dla mieszkańców miejscowości zachodniej części gminy Lusowo, Lusówko, Jankowice, Ceradz Kościelny.
  • Dwie wiaty przystankowe dla pasażerów wykonane w szkle hartowanym. Każda wiata pomieści co najmniej 10 osób oczekujących na autobus.
  • Parking P&R - zadaszona wiata wykonana w szkle hartowanym. Punkt umożliwi bezpieczne parkowanie co najmniej 10 rowerów.
  • Posadowienie dwóch elektronicznych tablic informacji pasażerskiej w obu kierunkach.
  .
 5. Utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Przeźmierowie
  Lokalizacja: w Przeźmierowie w ciągu Dogi Krajowej nr 92. Węzeł „Przeźmierowo Wiadukt” jest punktem przesiadkowym dla osób podróżujących z całej gminy czyli z kierunku Tarnowa Podgórnego, Sadów do Poznania (głównie w kierunku Ogrody i Junikowo) oraz dla osób podróżujących z Poznania to punkt przesiadkowy dla połączeń z pozostałą częścią gminy, łącznie z kierunkiem nowoutworzonym w stronę Junikowa poprzez Przeźmierowo Centrum.
  • Dwie wiaty przystankowe dla pasażerów wykonane w szkle hartowanym. Każda wiata mieści co najmniej 10 osób oczekujących na autobus.
  • Parking P&R - zadaszona wiata wykonana w szkle hartowanym. Punkt umożliwia bezpieczne parkowanie co najmniej 10 rowerów.
  • Posadowienie dwóch elektronicznych tablic informacji pasażerskiej w obu kierunkach.

 6. Modernizacja zajezdni autobusowej
  Po realizacji inwestycji baza spełniać będzie wymogi w zakresie obsługi technicznej i ochrony środowiska. W ramach inwestycji wprowadzony zostanie nowy system eksploatacji stanowisk przeglądowych, a także możliwość obsługi autobusów 18 metrowych, która w związku z dynamicznym rozwojem transportu publicznego na obszarze gminy jest czynnikiem niezbędnym do poprawnego jej funkcjonowania. Modernizacji poddane zostaną również wyeksploatowane place manewrowe wraz z miejscami parkingowymi dla autobusów. Poprawie ulegnie dzięki temu logistyka i zarządzanie taborem. Inwestycja ma duże znaczenie dla środowiska naturalnego. Zastosowane zostaną innowacyjne rozwiązania w zakresie sposobu ogrzewania oraz zasilania w energię elektryczną. Projektuje się wymianę oświetlenia na system lamp typu LED oraz lepsze doświetlenie budynku światłem naturalnym.

 7. Zakup taboru autobusowego
  W ramach zadania założony jest zakup pięciu sztuk miejskich autobusów (cztery pojazdy 12 metrowe oraz jeden pojazd 18 metrowy). Pojazdy niskopodłogowe, wyposażone w silnik Diesla o klasie spalin Euro 6 i automatyczną skrzynię biegów, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyposażenie autobusów: inteligentne systemy informacji pasażerskiej w postaci tablic bazujących na sygnale GPS i ustalających na jego podstawie rzeczywistą lokalizację pojazdu na mapie jego trasy, bramki liczące pasażerów, urządzenia GPS.
  Nowy tabor dowozić będzie pasażerów do nowopowstałych węzłów przesiadkowych. Kursować będzie również na trasie pomiędzy termami w Tarnowie Podgórnym a dworcem PKP w Rokietnicy, która zostanie wydłużona do Dworca autobusowego na os. Sobieskiego w Poznaniu. Mieszkańcy gminy skorzystają z nowej linii za pośrednictwem której uzyskają dostęp do kluczowych celów podróży - w tym przede wszystkim za pośrednictwem kolei oraz nowego bezpośredniego połączenia z tramwajem, skąd będą mogli realizować podróże do północnej części Poznania. Utworzenie nowej linii przyczyni się zatem do integracji różnych form transportu publicznego i usprawni efektywność podróżowania w obrębie aglomeracji poznańskiej.

 8. Promocja projektu oraz transportu publicznego na terenie gminy Tarnowo Podgórne

Ciekawostki:

 • Szacunkowa liczba mieszkańców w obrębie 3 km od powstających węzłów w przypadku Przeźmierowa to ok 7 000 osób, Lusowa to ok. 3 000 osób, Sadów to ok. 1 500 osób, natomiast Ceradza i Kokoszczyna w sumie ok. 1 500 osób.
 • w ramach działań informacyjnych i promocyjnych promujących zmianę zachowań komunikacyjnych i przesiadkę na transport niskoemisyjny zrealizowano m.in.: organizacja festynu dla mieszkańców związanego z dniem transportu miejskiego, na którym zaprezentowane zostałt założenia projektu, rozwieszanie plakatów na terenie gminy i roznoszenie ulotek promujących transport publiczny, zorganizowanie serii dni bez samochodu (w ciągu którego mieszkańcy na podstawie dowodu rejestracyjnego uzyskają możliwość darmowego podróżowania), przygotowanie materiałów i gadżetów promujących transport zbiorowy, organizacja drzwi otwartych dla mieszkańców gminy (podczas których mieszkańcy mogli przekonać się o funkcjonowaniu transportu publicznego w gminie oraz dowiedzieć się w jaki sposób działa transport publiczny i jakie są jego zalety względem transportu indywidualnego).
 • w projekcie uwzględniono zasady uniwersalnego projektowania i zastosowano rozwiązania zwiększające dostępność, w tym: wyposażenie autobusów w tablice informujące o nr linii zainstalowane w poziomie na szybie bocznej na wysokości łatwo dostrzegalnej dla osób na wózku, wyposażenie autobusów w zestawy informacji dźwiękowej informującej o kolejnym przystanku, wyposażenie pojazdów w rampę dla niepełnosprawnych, wykorzystywanie koloru jaskrawego dla barierek wewnątrz pojazdów, tablice informacji pasażerskiej wyposażone w możliwość wygłoszenia treści za pomocą komunikatu głosowego (a także w obrazkową treść przedstawianych danych istotną dla osób o ograniczonej percepcji, wraz z wykorzystaniem jasnej czcionki na ciemnym tle tablicy), montaż drugiego zestawu rozkładów jazdy na węzłach przesiadkowych na wysokości wzroku osoby siedzącej na wózku inwalidzkim (ok. 90 cm), wiata przystankowa w ramach węzła przeszklona (aby zapewnić odpowiednią widoczność dla osób znajdujących się pod wiatą lub zbliżających się do niej, co poprawia poczucie bezpieczeństwa), miejsce pod wiatą umożliwia postój osoby na wózku inwalidzkim lub matki z dzieckiem, powstające w ramach węzłów parkingi P&R posiadają specjalne dedykowane osobom niepełnosprawnym miejsca postojowe.


Efekty realizacji projektu:

 • liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 5 szt.
 • liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 2 szt.
 • liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 28 szt.
 • liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 2 szt.
 • liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 5 szt.
 • liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 50 szt.
 • liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 7 szt.
 • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej  – 5 szt.
 • Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 480 osób
 • liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 1 szt.
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 52,64 ton CO2


Zintegrowany węzeł przesiadkowy "Przeźmierowo Wiadukt"

Zintegrowany węzeł przesiadkowy "Ceradz Kościelny"

Zintegrowany węzeł przesiadkowy "Sady Wiadukt"

Zajezdnia autobusowa

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań