Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Śrem
Partner:

brak

Okres realizacji: 2018 - 2020
Wartość projektu:

5 292 694,90 zł

Dofinansowanie UE:

4 469 450,31 zł


Zakres projektu:

 1. Bud. zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w prawobrzeżnej części Śremu przy ul.Stary Rynek - parking P&R(130, miejsc postojowych, w tym 7 dla osób niepełnosprawnych, parking B&R - 42 miejsca parkingowe, droga dojazdowa (430m), ścieżka rowerowa (410m), zatoka autobusowa, nowe oświetlenie (113lamp), odwodnienie, mała architektura (ławki - 30 szt, stoły - 5 szt), system zliczania wolnych miejsc parkingowych, monitoring (6 kamer), rozbiórka istniejącej nawierzchni, zagospodarowanie terenu, oznakowanie pionowe/poziome.
 2. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w lewobrzeżnej części Śremu przy ul. Ludwika Zamenhofa - parking P&R (73 MP, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych), parking B&R - 20 MP, nowe oświetlenie (28lamp), kanalizacja deszczowa (172,4m), mała architektura (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne drogowe i pasażerskie), system zliczania wolnych miejsc parkingowych, monitoring (4kamery), rozbiórka istniejącej nawierzchni, zagospodarowanie terenu, oznakowanie pionowe/poziome, mur oporowy żelbetowy.
 3. Działania informacyjno-promocyjne - opracowanie proj. kampanii i systemu identyfikacji, wydruk plakatów (300szt.), wydruk i wyklejenie billboardów w Śremie, publikacja ogłoszeń w prasie (6szt.), produkcja i emisja materiałów tv, produkcja spotu reklamowego, produkcja filmu-wizualizacji ZWP, oklejenie autobusów (2szt.), publikacja artykułów/postów na stronie www, Facebooku Wnioskodawcy.

 
Efekty realizacji projektu:

 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 2 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 2 szt.
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 203 szt.
 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 11 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 2 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 62 szt.
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 1 szt.
 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 0,410 km
Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań