Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Powiat Poznański
Partner:

brak

Okres realizacji: kwiecień 2018 – luty 2019
Wartość projektu:

1 661 132,75 zł

Dofinansowanie UE:

1 411 962,83 zł


Zakres projektu:

Priorytetowym działaniem Powiatu Poznańskiego na rzecz ochrony środowiska jest ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów trafiających do atmosfery oraz wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Przedmiotowy projekt realizuje ten cel poprzez termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną.

 

Zakres projektu obejmuje m.in. następujące prace:

 • modernizację systemu grzewczego w tym instalację gazowych pomp ciepła,
 • modernizację systemu przygotowania c.w.u. wraz z instalacją fotowoltaiczną zasilajacą zasobniki ciepłej wody użytkowej,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie ścian piwnic,
 • ocieplenie stropodachów,
 • wymianę stolarki okiennej,
 • wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
 • wymianę dotychczasowego oświetlenia na całkowicie nowe oprawy oświetleniowe energooszczędne.

 

Ponadto wykonane zostały niezbędne prace towarzyszące, obejmujące:

 • wymianę parapetów okiennych,
 • wymianę obróbek blacharskich,
 • wymianę rynien i rur spustowych,
 • wymianę instalacji odgromowej.

 

Zakres robót został tak dobrany, aby obniżyć zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną, a w następstwie zmniejszyć koszty związane z eksploatacją obiektów. Dzięki projektowi poprawi się jakość energetyczna budynków Zespołu Szkół, tj., zarówno zimą jak i latem w budynkach będzie panowała prawidłowa temperatura w środowisku pracy stwarzająca optymalne warunki do efektywnego wykonywania powierzonych zadań pracownikom Zespołu Szkół, a nade wszystko uczniom realizującym potrzeby edukacyjne.


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 2 187,10 m2
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 szt.
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 709,40 GJ/rok
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt.
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 24,49 MWh/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 63,56 ton CO2
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 308 609,19 kWh/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 797,56 GJ/rok

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań