Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Buk wraz z montażem odnawialnych źródeł energii

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Miasto i Gmina Buk

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: lipiec 2018 – wrzesień 2018
Wartość projektu:

1 782 109,90 zł

Dofinansowanie UE:

1 299 757,38 zł


Zakres projektu:

Projekt obejmował termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Buk:

 • Szkoła podstawowa w Szewcach i jej filia - szkoła podstawowa w Dakowach Suchych (2 budynki wolnostojące, 2-kondygnacyjne częściowo podpiwniczone).
 • Szkoła podstawowa w Dobieżynie (budynek wolnostojący, 2-kondygnacyjny całkowicie podpiwniczony).
 • Zespół Szkolno–Przedszkolny w Niepruszewie (3 kondygnacyjny budynek częściowo podpiwniczony, budynek o 2 kondygnacjach naziemnych całkowicie podpiwniczony, 1 kondygnacyjny budynek niepodpiwniczony).
 • Budynki w Buku: Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury (3-kondygnacyjny podpiwniczony).

Ww. budynki wykonane w technologii tradycyjnej. Audyt energetyczny (ex-ante) wykazał konieczność działań termomodernizacyjnych.

Efekty realizacji projektu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 5 szt.
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 5 szt.
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 5 615,51 m2
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1 663,4 GJ/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 4,63 MWh/rok
 • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 54,52 MWht/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 97,14 ton CO2
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 527 308,89 kWh/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 1 696,95 GJ/rok
Fotografie: Urząd Miasta i Gminy w Buku