Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent:

Miasto Puszczykowo

Partner:

brak partnerstwa

Okres realizacji (przewidywany):

styczeń 2017 – październik 2017

Wartość projektu:

1 233 101,82 zł

Dofinansowanie UE:

1 048 136,54 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu było utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Węzeł przesiadkowy został utworzony w okolicy dworca PKP Puszczykówko (ul. Dworcowa) i wyposażony został w parking typu P&R z 22 miejscami postojowymi, parking typu B&R z 40 miejscami postojowymi i 20 sztukami stojaków rowerowych, zatokę K&R do krótkotrwałego postoju, 2 infokioski multimedialne oraz elektroniczne tablice informacyjne dostarczające dynamicznej informacji w czasie rzeczywistym o odjazdach kolejnych autobusów, a także inne przydatne informacje. Powstała droga dla rowerów prowadząca, w kierunku dworca w Puszczykówku wzdłuż ul. 3 Maja od granicy z gminą Mosina do ul. Wspólnej o długości 0,524 km. Ponadto na trasie przejazdu autobusu komunikacji publicznej powstały 3 nowe przystanki i zmodernizowanych zostało 21 wiat przystankowych. W projekcie zrealizowano także szerokie działania informacyjno-promocyjne.


Ciekawostki:

 • Specyfiką Puszczykowa jest fakt, iż w jego granicach znajdują się dwa dworce kolejowe oddalone od siebie o ok. 2,8 km. W północnej części Miasta przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wczasowej znajduje się dworzec PKP Puszczykowo, natomiast w części południowej przy ul. Dworcowej mieści się dworzec PKP Puszczykówko.
 • Projekt stanowił kolejny etap rozbudowy infrastruktury dla podróżnych w obrębie stacji Puszczykówko; w okresie wcześniejszym zmodernizowano m.in. przejazd kolejowy, perony i zrewitalizowano zabytkowy budynek dworca kolejowego.
 • Liczba osób zamieszkująca w promieniu 3 km od węzła: 13 833.
 • Miejscowości w obszarze oddziaływania projektu: Puszczykowo, Rogalinek, Mosina, Sasinowo.
 • W ramach działań informacyjnych i promocyjnych promujących zmianę zachowań komunikacyjnych i przesiadkę na transport niskoemisyjny zrealizowano m.in.: zbiorowy przejazd rowerowy ulicami Puszczykowa (Rowerowa Masa Krytyczna), „Rowerowy dzień na Rynku” (festyn promujący jazdę na rowerze jako alternatywę dla krótkich przejazdów samochodem), „Darmowy bilet miesięczny” (promowanie komunikacji publicznej poprzez comiesięczne losowanie (przez rok) darmowego biletu miesięcznego normalnego i uczniowskiego), „Bilet nowego pasażera”, Konkurs „Dojazd do szkoły” (Konkurs przeprowadzony wśród uczniów podstawówek dot. sposobu dojazdu do szkoły), „Lokalne Forum Rowerzystów” (stworzenie otwartej grupy na Facebooku dla rowerzystów z Puszczykowa), „Przejazd parowozem”, kampania „Rowerem do szkoły” (promowanie dojazdów rowerowych do szkoły i efektów z tego płynących).
 • W projekcie uwzględniono zasady uniwersalnego projektowania i zastosowano rozwiązania zwiększające dostępność, w tym: miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 1 szt.
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 22 szt.
 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 2 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 1 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 40 szt.
 • Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 0,52 km
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 1 szt.
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 11,89 ton CO2