Centrum Kształcenia Zawodowego - kuźnia kwalifikacji i kompetencji 2.0

Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Powiat Poznański

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: luty 2022 – maj 2023
Wartość projektu:

1 298 707,20 zł

Dofinansowanie UE:

1 103 901,12 zł


Zakres projektu:

Projekt ma za zadanie poprawę jakości nauczania w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. Został opracowany na podstawie „DIAGNOZY STANU I POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 oraz CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SWARZĘDZU W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOSTOSOWANEGO DO PARTNERÓW RYNKU ZATRUDNIENIA” z 2021 r.

W tym celu:
  • zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dydaktyczny do pracowni programowania sterowników i inteligentnych systemów PLC dla potrzeb przemysłu 4.0,
  • 1 nauczycielka oraz 6 nauczycieli podniesie swoje kompetencje zawodowe (łącznie odbędą się 183 godziny szkoleń),
  • 158 uczniów i 53 uczennic (211 ogółem) uczestniczyć będzie w kursach, które pomogą im zdobyć poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje (łącznie planuje się przeprowadzić 1539 godzin szkoleń),
  • 15 uczniów i 5 uczennic (tych z puli ogólnej 211) uczestniczyć będzie w stażach (liczba godzin zgodna z Regulaminem konkursu),
  • 15 uczniów i 5 uczennic (tych z puli ogólnej 211) uczestniczyć będzie w doradztwie zawodowym (łącznie 60 godzin).
W projekcie wezmą udział uczniowie oraz nauczyciele Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia. Zostanie także zakupione wyposażenie dla CKZ.


Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań


Fotografie: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Stowarzyszenie Metropolia Poznań