Wyniki oceny projektów

Wyniki oceny strategicznej (ZIT) dla konkursu: