Data publikacji: 11.01.2017

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-002/16 do poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).

W dniu 9 stycznia br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-002/16.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 typ I (232.0 KB)

Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 Typ I (227.0 KB)

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań 3.3.3 Typ I (321.0 KB)
Data publikacji: 06.04.2017

Uzupełnienie informacji o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie
nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-002/16 do poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań w dniu 6 kwietnia br. podjął uchwałę przyjmującą zaktualizowaną listę rankingową
w związku z zakończeniem procedury odwoławczej dotyczącej oceny strategicznej wniosków. Na liście rankingowej znalazło się
11 projektów spełniających kryteria oceny strategicznej ZIT, rekomendowanych do dofinansowania oraz mieszczących się
w alokacji przyjętej w konkursie. Jeden projekt znalazł się na liście projektów odrzuconych.

Uchwała daje podstawę do przekazania wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Pobiedziska do IZ WRPO 2014+
celem dalszej oceny, zgodnie z kryteriami formalnymi i merytorycznymi.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 typ I - aktualizacja (236.0 KB)
Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 Typ I - aktualizacja (224.0 KB)
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań 3.3.3 Typ I - aktualizacja (403.0 KB)
Data publikacji: 12.07.2017

Uzupełnienie informacji o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie
nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-002/16 do poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań w dniu 10 lipca br. podjął uchwałę przyjmującą zaktualizowaną listę rankingową
w związku z zakończeniem procedury związanej z koniecznością dokonania ponownej oceny wniosku. Na liście rankingowej
znalazło się 10 projektów spełniających kryteria oceny strategicznej ZIT, rekomendowanych do dofinansowania oraz
mieszczących się w alokacji przyjętej w konkursie. Dwa projekty znalazły się na liście projektów odrzuconych.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 typ I
- aktualizacja z dnia 10.07.2017 (234.0 KB)

Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 Typ I - aktualizacja z dnia 10.07.2017 (223.0 KB)
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań 3.3.3 Typ I - aktualizacja z dnia 10.07.2017 (434.0 KB)