Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/17

Data publikacji: 25.09.2017

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/17 w ramach Działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W dniu 25 września br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT
w MOF Poznania w ramach WRPO 2014, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny
strategicznej ZIT w konkursie oraz zawnioskował do Instytucji Zarządzającej o zwiększenie alokacji o kwotę pozostająco
do dyspozycji w ramach działania.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT 3.2.3 Typ I (353.0 KB)
Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny strategicznej ZIT 3.2.3 Typ I (453.0 KB)

Uchwała nr 32/2017 Zarządu SMP z 25.09.2017 ws. zatwierdzenia listy rankingowej 3.2.3 Typ I (396.0 KB)

Uchwała nr 32/2017 Zarządu SMP z 25.09.2017 ws. zwiększenia alokacji na konkurs 3.2.3 Typ I (395.0 KB)