Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/16

Data publikacji: 13.12.2016

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/16 do poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W dniu 8 grudnia br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/16.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.2.3 (235.0 KB)

Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.2.3 (224.0 KB)

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań 3.2.3 (318.0 KB)