Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.04.04.03-IZ-00-30-001/16

Data publikacji: 03.02.2017

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.04.04.03-IZ-00-30-001/16 do poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W dniu 2 lutego br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.04.04.03-IZ-00-30-001/16.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 4.4.3 (225.0 KB)

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań 4.4.3 (317.0 KB)