Spotkanie dla beneficjentów ZIT - estetyka przestrzeni Metropolii Poznań - 18.06.2018
Stowarzyszenie Metropolia Poznań zaprasza w poniedziałek 18 czerwca 2018 roku na spotkanie dla beneficjentów ZIT dotyczące estetyki przestrzeni Metropolii Poznań, z uwzględnieniem wymiany doświadczeń w obszarze działań inwestycyjnych, w tym przedsięwzięć ZIT w MOF Poznania.


Stowarzyszenie Metropolia Poznań od listopada 2017 roku podejmuje działania mające na celu poprawę estetyki przestrzeni miast i gmin Metropolii Poznań (publikacja „Ustawa krajobrazowa – podręcznik wdrażania dla gmin”, inwentaryzacja punktowa reklam, geoankieta, konferencja Dzień Urbanisty, burza mózgów).

Kolejnym zaplanowanym działaniem będzie spotkanie, służące wymianie doświadczeń i dyskusji na temat roli Metropolii Poznań w kwestii uchwał reklamowych. Będzie to również okazja do przeglądu zaawansowania prac poszczególnych gmin w tym przedmiocie.


Spotkanie odbędzie się w Poznaniu w poniedziałek 18 czerwca 2018r. od godz. 10.00 w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, sala B 309-310 (III piętro). Wejście do budynku od strony ul. Estkowskiego.


Zgłoszenie na szkolenie odbywa się drogą mailową poprzez wysłanie do dnia 14 czerwca wiadomości na adres planowanie@metropoliapoznan.pl. Bliższych informacji udziela Miłosz Sura, tel. 61 669 80 52.


Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.


W przypadku dojazdu samochodem osobowym informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu oraz na pobliskim parkingu buforowym – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Budynek w którym odbywa się szkolenie jest przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obiekt jest wyposażony w windę oraz dostępną toaletę.

Program spotkania 18.06.2018 (316.0 KB)

Zaproszenie na spotkanie 18.06.2018 (730.0 KB)Lokalizacja:Prezentacje ze spotkania:

Prezentacja - wymiana doświadczeń - Poznań

Prezentacja - wymiana doświadczeń - Suchy Las

Prezentacja - Raport Reklamy w krajobrazie Metropolii Poznań


Dokumentacja zdjęciowa