P5. Wsparcie przedsiębiorczości w branży IT poprzez inkubatory przedsiębiorczości.Projekt strategiczny ZIT został usunięty ze Strategii ZIT w ramach zmiany śródokresowej dokumentu.