Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację zabytkowego domu kultury w Objezierzu

Poddziałanie 4.4.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Gmina Oborniki

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji:

marzec 2018 – maj 2019

Wartość projektu: 1 750 117,39 zł
Dofinansowanie UE:

683 509,57 zł


Zakres projektu:

Projekt polega na objęciu wsparciem zabytku nieruchomego – Domu Kultury w Objezierzu koło Obornik, wpisanego do rejestru zabytków, w zakresie modernizacji jego wnętrza oraz dostosowania go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt został wybudowano w 1910 r. w tradycyjnej technologii murowanej – jest to budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny (z antresolą), w części podpiwniczony (pod sceną). Obiekt znajduje się w zabytkowej przestrzeni związanej z funkcjonującym Zespołem Pałacowo-Parkowym, znanym z pobytów m.in. Aadama Mickiewicza, Ignacego Kraszewskiego, Jana Ursyna-Niemcewicza, Jacka Malczewskiego i innych.

 

W ramach projektu zrealizowano jak najmniejszą ingerencję w zabytkową strukturę budowli oraz uwypuklenie zabytkowej, charakterystycznej treści obiektu poprzez przywrócenie form pierwotnych, ich odsłonięcie, przywrócenie pierwotnej kolorystyki wnętrza i naprawę zdegradowanych biologicznie i technicznie elementów. Obiekt oczyszczony został całkowicie z elementów wystroju wykonanego w latach 70-tych. Wykonany został nowy system wentylacji i ogrzewania (z likwidacją grzejników w sali). Wyremontowane zostało pokrycie dachu w rejonach attyk wraz z korektą połączeń rynien i rur spustowych. Pod antresolą wykonane zostały toalety dla publiczności. Obiekt został także wyposażony w nowe oświetlenie uwydatniające walory architektoniczne budynku.

 

Dokumentacja projektowa została wykonana w oparciu o uzgodnienia i wskazania Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Projekt zakładał zwiększenie dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami  – łazienka dostosowana została dla niepełnosprawnych, dodatkowo zamontowano platformę schodową dla osób z problemami ruchowymi (udogodnienie ponadstandardowe).

 

Poprzez realizację przedsięwzięcia obiektowi zostały przywrócone funkcje kulturalne, a także lepiej przystosowano go do funkcji związanych z integracją społeczności lokalnej.


Efekty realizacji projektu:

  • Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1 szt.
  • Liczba zakupionych środków trwałych – 6 szt.
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
  • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 7 500 odwiedzin/rokFotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań