Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania

Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Miasto Poznań

Partner:

Powiat Śremski, Gmina Oborniki

Okres realizacji: wrzesień 2017 – marzec 2020
Wartość projektu:

17 847 433,02 zł

Dofinansowanie UE:

15 170 318,06 zł


Zakres projektu:

Celem projektu było wzmocnienie i poprawa systemu kształcenia zawodowego Metropolii Poznańskiej, realizowanego przez 23 szkoły zlokalizowane na terenie MOF Poznania.

 

Przedmiotem projektu było  doposażenie 23 szkół zawodowych i techników w sposób, który poprawi jakość i efekty kształcenia w 50 zawodach oraz umożliwi dopasowanie do rynku pracy absolwentów szkół.

 

Zakres projektu objął doposażenie szkół w zakresie niezbędnym dla zwiększenia potencjału i jakości kształcenia zawodowego w zakresie podstawowym (zasadniczym) i rozszerzonym (technikum) prowadzonego w formie nauczania zawodowego realizowanego w pracowniach zawodowych (pracownie nauki języka obcego i specjalistyczne). Doposażenie obejmuje również osprzęt, dostawę, rozmieszczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie jego elementów zapewniające gotowość do eksploatacji w realizacji zajęć szkolnych.

 

Projekt przewidywał ponadstandardowe udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, związane z organizacją unikalnych stanowisk i zakupem specjalnego sprzętu i urządzeń umożliwiających naukę uczniom niepełnosprawnym.

 

Projekt został przygotowany na podstawie diagnozy szkół z obszaru MOF, w wyniku której wsparciem objęto następujące 23 szkoły według nazw po wdrożeniu reformy oświatowej:

 1. Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 Poznaniu,
 2. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu,
 3. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu,
 4. Technikum Energetyczne w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 1 w Poznaniu,
 5. Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 w Poznaniu,
 6. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu,
 7. Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu,
 8. Technikum Ekonomiczno-Handlowe im. 28 Czerwca ’56 roku w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56,
 9. Technikum Komunikacji w Zespole Komunikacji im. Hipolita Cegielskiegow Poznaniu,
 10. Technikum Nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu,
 11. Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu,
 12. Technikum Mechaniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu,
 13. Technikum Odzieżowo-Usługowe w Zespole Szkół Odzieżowych im. Wł. Reymonta w Poznaniu
 14. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu,
 15. Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu,
 16. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Poznaniu,
 17. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu,
 18. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu,
 19. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu,
 20. Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie,
 21. Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie,
 22. Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie,
 23. Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu.

 

Efekty realizacji projektu (planowane):
 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 23 szt.
 • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 9892 osób















Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań