Termomodernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, os. Kosmonautów 110

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego
Partner:

brak

Okres realizacji: luty 2017 – październik 2018
Wartość projektu:

1 288 115,07 zł

Dofinansowanie UE:

887 149,71 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu na os. Kosmonautów 110. Obiekt nie spełniał obowiązujących norm cieplnych, przez co narażał pacjentów na dyskomfort termiczny w razie wystąpienia skrajnych warunków pogodowych, generując wysokie koszty i wysoką emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

By zaradzić ww. problemom niezbędna była termomodernizacja w zakresie:

 • modernizacji instalacji c.o.,
 • docieplenia stropodachu,
 • docieplenia ścian zewnętrznych,
 • docieplenia ścian zewnętrznych fundamentowych,
 • wymiany okien,
 • wymiany drzwi wejściowych,
 • modernizacji oświetlenia (wymiana opraw i źródła oświetlenia na LED),
 • montażu ogniw fotowoltaicznych.

Efekty realizacji projektu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 2 028,15 m2
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 szt.
 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 5,07 MWhe/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 19,47 MWh/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 895,00 GJ/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 100,77 ton CO2
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 366 393,00 kWh/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 965,09 GJ/rok























Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań