Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno – leczniczego

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Partner:

brak

Okres realizacji: kwiecień 2017 – wrzesień 2019
Wartość projektu:

3 203 529,35 zł

Dofinansowanie UE:

1 985 924,62 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja Budynku „C” i „D”, sieci ciepłowniczej oraz termomodernizacja i montaż paneli fotowoltaicznych na Budynku Administracyjno – Leczniczym Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku k. Obornik.

W szczególności zakres termomodernizacji Budynku Administracyjno – Leczniczego obejmuje:
 1. ocieplenie ścian piwnic
 2. dokończenie wymiany stolarki okiennej ( nawiewnikami) i drzwiowej
 3. ocieplenie dachu i stropodachu budynku oraz stropu poddasza
 4. wymianę instalacji grzewczej w budynkach obejmujące wymianę orurowania, grzejników, zastosowanie zaworów termostatycznych
 5. instalacja solarna
 6. wymiana oświetlenia na led
 7. montaż modułów multikrystalicznych dla układu elektr. zasilania instalacji oświetlenia wewn.

W ramach termomodernizacji Budynku „C” i „D” założono następujący zakres termomodernizacji:
 1. ocieplenie ścian zewn. budynku D
 2. ocieplenie ścian piwnic bud. C i D
 3. dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej bud. C i D
 4. ocieplenie dachu budynku C
 5. modernizacja instalacji c.o. bud. C i D
 6. wymiana oświetlenia na led bud. C i D
 7. modernizacja sieci ciepł. zasilanej z lokalnej kotłowni gaz. bud. C i D.

Zmiany widoczne będą w parametrach energetycznych budynków i oszczędnościach z tym związanych oraz zmianie fasady budynków (po ociepleniu), kształtu grzejników i montażu nawiewników na oknach. Również istotną zmianą widoczną przede wszystkim w komforcie termicznym przebywania w pomieszczeniach będzie modernizacja sieci ciepłowniczej.

Efekty realizacji projektu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 3 szt.
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 szt.

Fotografie: Szpital Wojewódzki w Poznaniu