Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Swarzędz
Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: luty 2018 – grudzień 2020
Wartość projektu:

37 024 428,60 zł

Dofinansowanie UE:

13 894 205,09 złZakres projektu:

 1. Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Paczkowie wraz z rozbudową drogi dojazdowej (ul. Średzka) oraz budową ścieżki rowerowej - w tym m.in. wykonanie 2 zatok autobusowych, parkingu P&R na 32 miejsca postojowe, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych i B&R na 15 miejsc postojowych, ścieżka rowerowa o dł. 0,162 km, oświetlenie uliczne - 15 opraw.
 2. Przebudowa bazy transportowej w Garbach wraz z drogą dojazdową (ul. Transportowa) do ZWP Swarzędz i budową ścieżki rowerowej - w tym m.in. utworzenie parkingów P&R (28 miejsc postojowych) i B&R (30 miejsc postojowych), ścieżka rowerowa o dł. 0,949 km, oświetlenie uliczne - 95 opraw.
 3. Zakup 7 autobusów niskoemisyjnych - pojemność każdego - 85 os., autobusy niskopodłogowe o napędzie hybrydowym.
 4. Budowa systemu oznakowania i informacji pasażerskiej - w tym m.in.zakup 6 tablic informac.w technologii LED.
 5. Działania informacyjno-promocyjne - w tym: ulotki, plansze, banery, tablice informacyjne, organizacja wydarzeń promocyjnych.


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
 • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 7 szt.
 • Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 595 osoby
 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 1 szt.
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 60 szt.
 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 2 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 2 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 45 szt.
 • Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 1 szt.
 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 0,16 km
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 1 szt.
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 188,80 ton CO2


Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań