Przebudowa ul. Gdyńskiej na odcinku od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków

Poddziałanie 4.4.3. Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Miasto Poznań

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: styczeń 2014 – luty 2021
Wartość projektu:

40 262 128,65 zł

Dofinansowanie UE:

40 262 128,65 zł


Zakres projektu:

Na leżącym na terenie gminy Czerwonak ok. 1,2-km odcinku, od granicy miasta Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków, jednojezdniowa dotąd ulica Gdyńska (droga wojewódzka nr 196) zmieniła się w drogę z dwiema dwupasowymi jezdniami, pomiędzy którymi powstał pas dzielący.

Na skrzyżowaniach z ul. Poznańską i Piaskową w Koziegłowach zostały zbudowane ronda, a na odcinku pomiędzy tymi ulicami  - droga serwisowa zapewniająca obsługę posesji przyległych do ul. Gdyńskiej.

Powstały zatoki autobusowe, chodniki, drogi rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe. Przebudowane lub zbudowane od nowa zostały zjazdy. Pojawiły się urządzenia zwiększające bezpieczeństwo ruchu oraz oświetlenie. Inwestycja obejmowała również budowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, a także przebudowę sieci gazowej i teletechnicznej.

Efektem inwestycji jest poprawa warunków i płynności ruchu, a także zwiększenie jego bezpieczeństwa.  

Przebudowa tego odcinka jest częścią inwestycji związanych z budową i rozbudową dróg dla potrzeb spalarni odpadów, czyli Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK). W ramach tej inwestycji zostały już przebudowane poznańskie odcinki ul. Gdyńskiej.


Efekty realizacji projektu:

  • Długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 1,177 km
  • liczba wybudowanych lub przebudowanych skrzyżowań – 2 szt
  • liczba wybudowanych lub przebudowanych zatok autobusowych – 3 szt.
  • Nośność drogi – 115 kN/ośFotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań