Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Wargowo i rozbudowa węzła przesiadkowego Oborniki Miasto

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Oborniki
Partner:

brak

Okres realizacji: marzec 2018 – lipiec 2019
Wartość projektu:

4 906 750,00 zł

Dofinansowanie UE:

3 046 603,62 złZakres projektu:

Przedmiotem projektu była budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Wargowie  oraz rozbudowa zintegrowanego węzła w Obornikach.

Przedsięwzięcie objęło następujące zamierzenia:

 • wybudowanie 2 obiektów  park&ride ("zaparkuj i jedź"), łącznie  obejmujących min. 148 miejsc postojowych (w tym  7 dla osób niepełnosprawnych), oświetlone lampami LED oraz wyposażone w elementy małej  architektury (kosze, ławki, tablice informacyjne) i zorganizowaną zieleń w obszarze parkingów,
 • wybudowanie ścieżek pieszo-rowerowych o łącznej długości 2,601km, 
 • wybudowanie 2 parkingów kiss&ride ("pocałuj i jedź" - miejsca postojowe, w którym można wysadzić lub odebrać podróżującego pasażera, zatrzymując się samochodem w wyznaczonym miejscu, na okres nie dłuższy niż 2min., w tym 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych),
 • powstanie  zatoki przystanku autobusowego z peronem i wiatą dla podróżnych, umożliwiającego dojazd pojazdom komunikacji publicznej, w tym gminnej komunikacji, 
 • wybudowanie parkingu dla rowerów bike&ride ("zaparkuj rower i jedź") wyposażonego w 12 stanowisk.


Ponadto, P&R zlokalizowany w Obornikach został wyposażony w pawilon automatycznej toalety publicznej, natomiast wiata przystankowa na przystanku północnym w Wargowie została zintegrowana z zadaszeniem parkingu rowerowego - jedno wspólne, spójne kompozycyjnie zadaszenie. Projekt objął również działania informacyjno-promocyjne.

Realizacja zadania poprawiła płynność transportu w ww. miejscowościach oraz dla wielu osób skróciła czas przejazdu do pracy.

Przedsięwzięcie realizowane było w trybie "zaprojektuj i wybuduj".


Efekty realizacji projektu:
 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 2 szt.
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 148 szt.
 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 7 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 1 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 12 szt.
 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 2,60 km
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 2 szt.
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 6,35 ton CO2


Węzeł przesiadkowy Wargowo
Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań