Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Miasto Poznań
Partner:

brak

Okres realizacji: kwiecień 2018 – listopad 2019
Wartość projektu:

10 721 085,14 zł

Dofinansowanie UE:

7 783 132,58 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu była termomodernizacja sześciu placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania:

 • Szkoły Podstawowej nr 64 (os.Orła Białego 120),
 • Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych (ul. Szamotulska 33),
 • Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika (ul. Przełajowa 4),
 • Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 (ul. Żniwna 1),
 • Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 (ul. Za Cytadelą 121),
 • Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN (ul. Świerkowa 8).

 

Projekt obejmuje również wymianę i modernizację instalacji c.o. w tym m.in.:

 • w zakresie instalacji wew. c.o. (wymiana rur instalacji wewn. wraz z grzejnikami żeliwnymi  oraz montaż zaworów termostat.),
 • wymianę grzejników c.o. i ich sterowania,
 • uzupełnienie zaworów termostatycznych, zmianę regulacji instalacji,
 • wymianę fasady szklanej (MDK nr2), ocieplenie stropu nad salą gimnastycz. (SP nr64), wymianę drzwi (ZSZ nr2), modernizację instalacji c.o. (ZSM).

 

Powierzchnia użytkowa termomodernizowanych budynków:

 • ZSZ nr 2: 2 896,30 m2
 • ZSŁ: 4 317 m2
 • SP nr 64: 5 502 m2
 • ZSM: 3 044,70 m2
 • MDK nr 2: 1 413,65 m2
 • ZSGD: 6 841,96 m2

 

Przedmiotem projektu jest również wymiana oświetlenia, drzwi zewnętrznych, demontaż starych elementów, ocieplenie przegród zewnętrznych (w tym stropów, ścian, stropodachów i dachów).

 

Projekt swoim zakresem objął również ocieplenie zewnętrzne sal gimnastycznych, wymianę istniejących świetlików dachowych na nowe świetliki poliwęglanowe, wymianę okien dachowych.

 

Prace termomodermizacyjne mają na celu obniżenie zużycia energii cieplnej (oraz energii elektrycznej w przypadku budynku SP nr64 w Poznaniu) w przedmiotowych budynkach a także ograniczenie emisji zanieczyszczeń w tym CO2 i pyłu PM10.

Elementami kosztów kwalifikowalnych były koszty robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu.


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 6 szt.
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 24 015,61 m2
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 15 520,78 GJ/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 34,33 MWh/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1 305,04 ton CO2
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 3 909 807,22 kWh/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 15 644,37 GJ/rokFotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań