Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania

Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Miasto Poznań

Partner:

Powiat Obornicki

Okres realizacji: styczeń 2018 – lipiec 2020
Wartość projektu:

1 225 182,67 zł

Dofinansowanie UE:

1 041 405,26 zł


Zakres projektu:

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczestników projektu poprzez przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki oraz zajęć rozwijających z informatyki dla 682 uczniów, w tym 34 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także przeprowadzenie szkoleń z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych i informatycznych metodą eksperymentu dla 41 nauczycieli z 11 szkół Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania:

 1. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego, Osiedle Piastowskie 106, 60-101 Poznań
 2. XVII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, os. Czecha 59, 61-288 Poznań
 3. XX Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37 w Poznaniu, Osiedle Wichrowe Wzgórze 111, 60-614 Poznań
 4. XXI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1, Rybaki 17, 61-883 Poznań
 5. XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu, ul. Widna 1, 60-655 Poznań
 6. XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Budowlano Drzewnych, ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań
 7. XXIX Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej Poznań w Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Świerkowa 8, 61-472 Poznań
 8. XXX Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 im. J. Lelewela, Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań
 9. XXXI Liceum Poznań w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56, ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań
 10. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Zorganizowanymi w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Poznaniu, Ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147, 61-545 Poznań
 11. Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Adama Mickiewicza 3, 64-600 Oborniki

 

Celem projektu jest również doposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć z matematyki i informatyki.

 

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie zwiększenie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia, a także podniesienie kompetencji 41 nauczycieli oraz wysoki standard wyposażenia szkół objętych wsparciem.


 

Efekty realizacji projektu (planowane):
 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 11 szt.
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 682 osoby
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 41 osób

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań