Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej

Poddziałanie 4.4.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Muzeum Śremskie w Śremie

Partner:

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego
- Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Okres realizacji:

kwiecień 2014 – grudzień 2018

Wartość projektu: 7 885 671,66 zł
Dofinansowanie UE:

6 683 587,89 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu była modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej.

 

I etap inwestycji (początek w 2014 r.):

Budynek główny Muzeum Śremskiego: roboty związane głównie z konstrukcją dachu, poszyciem dachowym i kondygnacją piętra, zasadnicze prace dekarskie i prace związane z wymianą stropu, a także prace w ogrodzie, modernizacja zejścia do promenady, oświetlenie i nawierzchnia w amfiteatrze, wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

 

II etap (początek w 2015 r.):

 • kontynuacja podobnych prac,
 • wymiana okien,
 • renowacja elewacji.

 

III etap (2018/2019 r):

 • przeszklony pawilon wystawowy, będący częścią ciągu spacerowego między promenadą nadwarciańską a ul. Mickiewicza – pokazy współczesnych działań artystycznych jednocześnie w muzeum i przestrzeni publicznej ogrodu,
 • sala widowiskowa na 300 osób, której projekt umożliwi dopasowanie przestrzeni do działań dla mniejszych grup odbiorców,
 • utworzenie ekspozycji stałej łączącej zabytki i nowoczesne technologie interaktywne w wyremontowanym budynku głównym,
 • połączenie nowych budynków ze starym wspólną przestrzenią recepcyjną i zapleczem sanitarnym,
 • odrestaurowany otwarty ogród muzealny z miejscami wypoczynkowymi i małym amfiteatrem
 • rozbudowa parkingu,
 • zakup wyposażenia m.in.: meble, nagłośnienie, oświetlenie, sprzet do digitalizacji, wyposażenie ekspozycji stałej.

Efekty realizacji projektu:

 • Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1 szt.
 • Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 1 szt.
 • Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 1 szt.
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
 • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 19 820 odwiedzin/rokFotografie: Muzeum Śremskie w Śremie, Urząd Miejski w Śremie