Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Szamotułach

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Miasto i Gmina Szamotuły
Partner:

brak

Okres realizacji: wrzesień 2017 – grudzień 2018
Wartość projektu:

1 890 132,33 zł

Dofinansowanie UE:

1 512 907,04 zł


Zakres projektu:

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych szczytowych o łącznej powierzchni 624,06 m2 styropianem o grubości 17 cm (527,616 m2) oraz wełną mineralną o grubości 17 cm (ściana oddzielenia pożarowego - 96,444 m2).
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych podłużnych styropianem o grubości 17 cm (1 023,46 m2).
 3. Ocieplenie ściany cokołu metodą BSO styropianem XPS o grubości 12 cm o łącznej powierzchni 556,7 m2.
 4. Ocieplenie stropodachu – części wyższej izolacją ze styropapy o grubości 20 cm o powierzchni 859,50 m2.
 5. Ocieplenie stropodachu – wiatrołapu izolacją ze styropapy o grubości 20 cm o łącznej powierzchni 32,10 m2.
 6. Wymiana stolarki okiennej o łącznej powierzchni 539,67 m2  (142 szt.) i montaż nawiewników higrosterowalnych.
 7. Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi zewnętrznych (4 szt.) i bram (10 szt.) o powierzchni 50,98 m2.
 8. Modernizacja instalacji c.o (wymiana instalacji, montaż grzejników z zaworami).
 9. Modernizacja instalacji elektrycznych (instalacja odgromowa, wyrównawcza) - koszt niekwalifikowalny.
 10. Prace malarskie - koszt niekwalifikowalny.


Ponadto w ramach projektu zostały poniesione koszty związane z nadzorem budowlanym oraz promocją projektu.


W wyniku realizacji projektu przewidywane roczne zapotrzebowanie na energię cieplną w budynku zmniejszy się o 64,04%.


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 4 077,00 m2
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1 996,65 GJ/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 110,67 ton CO2
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 610 087,26 kWh/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 1 996,65 GJ/rok

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań