Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Miasto Puszczykowo
Partner:

brak

Okres realizacji: maj 2017 – listopad 2017
Wartość projektu:

1 717 470,69 zł

Dofinansowanie UE:

637 732,31 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu była kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

Beneficjenci projektu to pracownicy korzystający z obiektów i interesanci - szacunkowo 260 osób dziennie oraz osoby korzystające z sali sesyjnej UM.

W budynku A zrealizowano: modernizacja instalacji c.o., ocieplenie dachu przybudówki i dachu skośnego, ścian zewn., ścian przy gruncie, wymiana okien i drzwi, oświetlenie świetlówkowe indukcyjne – 28 szt., wymianę świetlówek na rastrowe z zapłonem elektronicznym, oświetlenie żarowe - wymiana istniejących żarówek na świetlówki – 18 szt.

W budynku B zrealizowano: modernizacja instalacji c.o., ocieplenie ścian zewn., dachu płaskiego, wymiana drzwi, oświetlenie świetlówkowe indukcyjne, wymianę świetlówek na świetlówki typu LED – 37 szt., oświetlenie żarowe – 16 szt., wymiana istniejących żarówek na świetlówki typu LED, montaż paneli fotowoltaicznych – 42 szt.


Efekty realizacji projektu:

  • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 2 szt.
  • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 535,00 m2
  • Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt.
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnyc – 0,01 MWhe/rok
  • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 16,46 MWh/rok
  • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 376,82 GJ/rok
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 34,50 ton CO2
  • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 164 507,44 kWh/rok
  • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 436,06 GJ/rokFotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań