Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego

Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent: Powiat Poznański
Partner:

brak

Okres realizacji: wrzesień 2017 – czerwiec 2020
Wartość projektu:

280 625,00 zł

Dofinansowanie UE:

238 531,25 zł


Zakres projektu:

W projekcie weźmie udział 9 nauczycieli i 176 uczniów z 3 szkół Powiatu Poznańskiego:

  • Liceum Ogólnokształcące ZS w Puszczykowie
  • Liceum Ogólnokształcące ZS w Mosinie
  • Liceum Ogólnokształcące ZS nr 2 w Swarzędzu

 

Projekt zakładał realizację szkoleń z zakresu:

  • Zajęcia wyrównawcze z matematyki,
  • zajęcia wyrównawcze z informatyki,
  • zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych matematycznie,
  • zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych informatycznie.

Efekty realizacji projektu (planowane):

  • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 2 szt.
  • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 176 osoby
  • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 9 osób

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań