Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański

Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent: Powiat Poznański
Partner:

brak

Okres realizacji: marzec 2017 – czerwiec 2018
Wartość projektu:

5 208 486,85 zł

Dofinansowanie UE:

4 427 213,81 zł


Zakres projektu:

Projekt polegał na wyposażeniu 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Poznańskiego w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauki zawodu.

 

W poszczególnych szkołach zostały wyposażone następujące pracownie tematyczne:

  • Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 – wyposażone zostały: prac. hotelarska (jednostka mieszkalna), prac. hotelarska (recepcja) ,  warsztaty gastronomiczne, 2 prac. logistyczne, prac. informatyczna
  • Zespół Szkół  w Kórniku, ul. Poznańska 2 – wyposażone zostaną: prac. komunikacji w j. obcym, prac. gospodarki materiałowej, prac. środków transportu, prac. logistyki,
  • Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a – wyposażone zostały: prac. informatyczna programowania CAD/CAM/CNC, prac. obsługi urządzeń sterowanych numerycznie CNC, prac. techniczna - krajalnia metali, prac. eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2 – wyposażone zostały: laboratorium logistyczne, prac. fryzjerska, prac. komputerowa, prac. doradcy zawodowego, prac. kulinarna, prac. przyrod., prac. elektryczna
  • Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – wyposażone zostały: prac. hotelarska, prac. komunikacji w języku obcym, prac. sprzedaży usług reklamowych i prac. multimedialna i prac. plastyczno-techniczna, prac. lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, prac. aplikacji internetowych, prac. projektowania architektury krajobrazu, warsztat szkolny, prac. rysunku technicznego.

Efekty realizacji projektu:
  • Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 5 szt.
  • Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 2 054 osoby/rok


Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie
Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w MosinieFotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań