Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu - etap II

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Miasto Poznań
Partner:

brak

Okres realizacji (przewidywany):

luty 2017 – październik 2020

Wartość projektu:

13 050 731,45 zł

Dofinansowanie UE:

8 960 148,17 zł


Zakres projektu:

Projekt obejmuje wybudowanie trzech zintegrowanych węzłów przesiadkowych, umożliwiających dogodną zmianę środka  transportu, łączących transport kolejowy, autobusowy, tramwajowy, samochodowy, motocyklowy, rowerowy i pieszy. Projekt obejmuje budowę nowych, utwardzonych nawierzchni placów/zatok parkingowych o łącznej pojemności 207 miejsc postojowych, w tym 10 miejsc dla użytkowników z  niepełnosprawnościami.

Projekt jest realizowany w następujących lokalizacjach:

 • w rejonie ulic św. Michała, Warszawskiej i Świętojańskiej (Parking - św. Michała) - budowa nowej, utwardzonej nawierzchni placu parkingowego o pojemności 100 miejsc parkingowych (w tym 4 miejsc dla użytkowników z  niepełnosprawnościami) oraz ok. 30 stojaków rowerowych.
 • w rejonie przystanku kolejowego Poznań-Strzeszyn, ograniczonego od północy ul. Biskupińską (Parking - Strzeszyn) - budowa nowej, utwardzonej nawierzchni placu parkingowego o pojemności 50 miejsc postojowych (w tym 3 miejsc dla użytkowników z  niepełnosprawnościami) oraz ok. 30 stojaków rowerowych.
 • w rejonie ul. Hetmańskiej, Starołęckiej, Wągrowskiej (parking Starołeka w formie zatoki parkingowej) - budowa nowej, utwardzonej zatoki parkingowej o pojemności 57 miejsc postojowych (w tym 3 miejsc dla użytkowników z  niepełnosprawnościami) oraz ok. 30 stojaków rowerowych.


W każdej z trzech lokalizacji oprócz nowej nawierzchni powstaną:

 • ciągi pieszo-rowerowe, stanowiące dojście do/z miejsc parkingowych,
 • jezdnie manewrowe na placu postojowym,
 • kanalizacja teletechniczna,
 • kanalizacja deszczowa wraz z przyłączami,
 • przyłącza kanalizacji elektrycznej, sanitarne i wodociągowe,
 • ogrodzenie,
 • bramownica,
 •  oświetlenie i monitoring wizyjny,
 • automatyczne sanitariaty z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami,
 • elementy małej architektury,
 • tablice informacyjne (informacja pasażerska) oraz drogowskazowe,
 • zadaszenie i stojaki dla rowerów oraz zestaw naprawczy dla cyklistów.  


Projekt obejmuje również  instalację systemu zarządzania parkingami P&R wraz z integracją z istniejącym systemem centralnym. W skład systemu wchodzą: kasa biletowa, elektroniczna, interaktywna tablica informacji pasażerskiej, elektroniczne tablice drogowe, terminal wjazdowy i wyjazdowy oraz elektroniczna tablica zmiennej treści.


Obiekty zostaną ogrodzone i wyposażone w szlabany wjazdowe i wyjazdowe oraz będą dostępne za opłatą, stanowiącą równowartość  biletu 24-godzinnego  na przejazdy transportem publicznym (opłata obejmuje bezpłatne udostępnienie takiego biletu użytkownikowi)  lub bezpłatnie dla posiadaczy dłuższego, sieciowego abonamentu czasowego (w systemie PEKA) na przejazdy takim transportem.


Efekty realizacji projektu:
 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 3 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 3 szt.
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 207 szt.
 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 10 szt.
 • Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 1 szt.
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 2 szt.
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 73,22 ton równoważnika CO2

Węzeł przesiadkowy w rejonie ulic św. Michała, Warszawskiej i Świętojańskiej (Parking - św. Michała)Węzeł przesiadkowy w rejonie przystanku kolejowego Poznań-Strzeszyn, ograniczonego od północy ul. Biskupińską (Parking - Strzeszyn)

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań