Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Typ projektu II. Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych


Zakończony         od 29-03-2019 do 19-04-2019


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania z dniem 26.02.2019 roku ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie
projektów, konkurs nr RPWP.08.01.04-IZ.00-30-001/19 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1.
Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej
i szkolnej Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II: Wsparcie nauczania matematyki

i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

 

Wyniki naboru   24-10-2019 


Data publikacji: 16.11.2022

W dniu 10 listopada 2022r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę  Nr 5809 /2022 w sprawie zmiany wyboru wniosków
do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.08.01.04-IZ.00-30-001/19.  Uchwałę w przedmiotowej sprawie przyjął także Związek ZIT
dla MOF Poznania.

Uchwała ZWP Nr 5809/2022 z 10.11.2022 r. ws.zmiany wyboru do dofinansowania (223.8 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały ZWP Nr 5809/2022 z 10.11.2022 r. ws.zmiany wyboru do dofinansowania (207.5 KB)

Uchwala Zarządu SMP Nr 8/2022 z 15.11.2022 r. ws. zmiany wyboru do dofinansowania (322.2 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwaly Zarządu SMP Nr 8/2022 z 15.11. 2022 r. ws. zmiany wyboru do dofinansowania (226.6 KB)

 Data publikacji: 29.01.2020


W dniu 23 stycznia 2020r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1779/2020 w sprawie wyboru wniosków do dofinan-

sowania w ramach naboru Nr RPWP.08.01.04-IZ.00-30-001/19.  Uchwałę w przedmiotowej sprawie przyjął także Związek ZIT  dla MOF

Poznania.

W związku z koniecznością korekty kwot w załączniku nr 1 do uchwały Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań w dniu 2 kwietnia

2020 podjęto uchwałę korygującą (uchwała nr 5/2020).

Uchwała Nr 1779/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.01.2020r. ws. wyboru do dofinansowania (312.3 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr nr 1779/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego (207.6 KB)

Uchwała Nr 2/2020 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 27.01.2020r. ws. wyboru do dofinansowania (325.7 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/2020 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań (223.5 KB)

Uchwała Nr 5/2020 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 02.04.2020r. ws. zmiany uchwały nr 2/2020z dnia 27 stycznia 2020
zmieniającej uchwałę nr 9/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania (358.0 KB) AKTUALNA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/2020 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań (227.0 KB) AKTUALNY
Skład Komisji Oceny Projektów (413.7 KB)

 Data publikacji: 28.10.2019

W dniu 24 października 2019r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1382/2019 w sprawie wyboru wniosku do dofi-

nansowania w ramach naboru Nr RPWP.08.01.04-IZ.00-30-001/19. Tożsamą uchwałę przyjął Związek ZIT  dla MOF Poznania.

Uchwała Nr 1382/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.10.2019r. ws. wyboru do dofinansowania (219.9 KB)

Uchwała Nr 9/2019 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 24.10.2019r. ws. wyboru do dofinansowania (325.7 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 9/2019 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań (213.7 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr nr 1382/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego (192.5 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (416.8 KB)

Wyniki ocen   


Data publikacji: 21.10.2019

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 17.10.2019 r. Uchwały nr 1361/2019 dotyczącej zwiększenia
alokacji w konkursie RPWP.08.01.04-IZ.00-30-001/19 Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został skierowany
do etapu negocjacji w wyniku ww. zwiększenia puli środków.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (447 KB)

Data publikacji: 27.09.2019

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach
konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.04-IZ.00-30-001/19. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.01.04-IZ.00-30-001/19.

Skierowane do negocjacji 8.1.4 (72.4 KB)

Wyniki oceny strategicznej ZIT
(Data publikacji: 28.06.2019)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.08.01.04-IZ.00-30-001/19 do
poddziałania Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II: Wsparcie nauczania matematyki
i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

W dniu 27 czerwca br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF
Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny
strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.08.01.04‑IZ‑00‑30‑001/19.

Uchwała nr 7/2019 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 27 czerwca 2019 - 8.1.4 (321.0 KB)
Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 8.1.4 (227.0 KB)
Lista projektów odrzuconych - 8.1.4 (206.0 KB)

Komunikaty   


Zwiększenie alokacji (Data publikacji: 10.11.2022)

W dniu 10 listopada 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5808/2022 w sprawie zmiany uchwały
Nr 362/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.01.04-IZ.00-30-001/19 dla Działania 8.1 Ograniczenie
i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,
Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania Typ projektu II: Wsparcie nauczania matematyki
i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 10 listopada 2022 r.

Aktualny Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.1.4 Nr RPWP. 08.01.04-IZ-00-30-001-19. (978.1 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 5808 -2022 z dnia 10.11.2022 r. (221.9 KB)

Zwiększenie alokacji
(Data publikacji: 08.11.2019)

W dniu 7 listopada 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1468/2019 w sprawie zmiany uchwały
Nr 362/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.01.04-IZ.00-30-001/19 dla Działania 8.1 „Ograniczenie
i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”,
Poddziałanie 8.1.4 „Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania” Typ projektu II: Wsparcie nauczania matematyki
i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 7 listopada 2019 r.

Aktualny Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.1.4 Nr RPWP. 08.01.04-IZ-00-30-001-19. (974.2 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1468-2019 z dnia 7.11.2019 r. (551.8 KB)
Zwiększenie alokacji
(Data publikacji: 21.10.2019)

W dniu 17 października 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1361/2019 w sprawie zmiany uchwały
Nr 362/2019 w sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.01.04-IZ.00-30-001/19 dla Działania 8.1 „Ograniczenie
i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”,
Poddziałanie 8.1.4 „Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania” Typ projektu II: Wsparcie nauczania matematyki
i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z realokcją dodatkowych środków finansowych do Poddziałania 8.1.4, dla zapewnienia
efektywnej realizacji zadań określonych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla MOF Poznania w obszarze edukacji,
Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił  zwiększyć alokację na konkurs Nr RPWP.08.01.04-IZ-00-30-001/19.
Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 17 października 2019 r.

Aktualny Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.1.4 Nr RPWP. 08.01.04-IZ-00-30-001-19. (974.3 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1361/2019 z dnia 17.10.2019 r. (552.2 KB)

Informacja ws. przedłużenia naboru
(Data publikacji: 12.04.2019)

Ze względu na liczne zapytania ze strony potencjalnych Beneficjentów kierowane do Związku ZIT MOF Poznania dotyczące możliwości
wydłużenia naboru w ramach konkursu nr RPWP. 08.01.04-IZ.00-30-001/19, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował
o przedłużeniu naboru wniosków w ramach przedmiotowego konkursu do dnia 17 maja 2019 r. Powyższa decyzja umotywowana jest
występującym aktualnie w systemie oświaty przejściowym brakiem dyspozycyjności kadr skutkującym występowaniem problemów
w opracowaniu wniosków o dofinansowanie.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

Regulamin obowiązuje od 12.04.2019 r.

Regulamin 8.1.4 (I kw. 2019) (229.5 KB)


Informacje o naborze

 

Konkurs ma charakter zamknięty. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 29 marca 2019 r. od godziny 7.30 do dnia 19.04.2019 r. 17.05.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru, tj. od 26 lutego 2019 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań., od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:45 do 15:45  lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura.


Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2019 r.


 

Na co i kto może składać wnioski


Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Typ projektu II: Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  1. Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych i informatycznych.
  2. Specjalne programy nauczania (indywidualne i grupowe) dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wykazujących ponadprzeciętne predyspozycje w zakresie kompetencji matematycznych i informatycznych, w tym tworzenie „klas uniwersyteckich” z poszerzonym programem matematyki i informatyki, cykle zajęć przygotowujące do startu w konkursach i olimpiadach matematycznych i informatycznych.
  3. Popularyzacja matematyki i informatyki wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym organizacja konkursów matematycznych i informatycznych, ogólnodostępnych dla uczniów wydarzeń popularno-naukowych, wykładów i warsztatów otwartych.
  4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozpoznawanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w szczególności w zakresie kompetencji matematycznych i informatycznych); ukierunkowywanie edukacyjno-zawodowe uczniów w kontekście ich predyspozycji oraz uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy.
  5. Wsparcie nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach szkoleń, dotyczących podwyższenia kompetencji/kwalifikacji  w zakresie wykonywanej pracy dydaktycznej z uczniami w dziedzinie matematyki i informatyki.
  6. Doposażenie pracowni przedmiotowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty dla dzieci i młodzieży (w tym specjalnych działających samodzielnie i funkcjonujących w placówkach) w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie matematyki i informatyki (wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:


Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.


Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN.


Szacunkowa wartość alokacji z Europejskiego Funduszu Społecznego przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 2 800 000 PLN 3 801 861,83 PLN 7 415 121,09 PLN 9 877 471,47 PLN i może ulec zmianie.


Niezbędne dokumenty


Aktualny Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.1.4 (978.1 KB) obowiązuje od 10.11.2022 r.

Aktualny Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.1.4 (974.2 KB) obowiązuje od 7.11.2019 r.


Aktualny Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.1.4 (974.3 KB) obowiązuje od 17.10.2019 r. (NIEAKTUALNY)

Regulamin 8.1.4 (I kw. 2019) (229.5 KB) (NIEAKTUALNY)
Regulamin 8.1.4 (564 KB) (NIEAKTUALNY)

7.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS oraz WRPO 2014+ (655.2 KB)

7.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Działania 8.1.4 (375.9 KB)

7.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (868.9 KB)

7.4 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (557.7 KB)

7.5 Podręcznik Użytkownika LSI2014+ wersja 1.5 (3.4 MB)

7.6 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (1.1 MB)

7.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (933.4 KB)

7.8a Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie (754.5 KB)

7.8b Karta oceny strategicznej ZIT (480.5 KB)

7.9a Wzór deklaracji poufności - ocena strategiczna ZIT (434.1 KB)

7.9b Wzór deklaracji poufności pracownika IOK - ocena merytoryczna (316 KB)

7.9c Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora - ocena merytoryczna (327 KB)

7.10a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - ocena strategiczna ZIT (538.3 KB)

7.10b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta - ocena strategiczna ZIT (557.1 KB)

7.10c Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - ocena merytoryczna (414.7 KB)

7.10d Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta - ocena merytoryczna (292.8 KB)

7.11 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego (562.6 KB)

7.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (130.5 KB)

7.13_Wymagania dotyczące standardu i cen rynkowych (401.8 KB)

7.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.1.4 (245.1 KB)

7.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (263.7 KB)

7.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (330.1 KB)

7.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (238.5 KB)

7.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (301.6 KB)

7.19 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (528 KB)

7.20 Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (420.5 KB)


Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu. Są one dostępne na niniejszej stronie internetowej, stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl , portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl  oraz w siedzibie Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można kierować:Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.Data publikacji: 26.02.2019