Spotkanie dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 8.1.4 Typ II - 19.12.2016
Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zapraszają w poniedziałek 19 września 2016 roku na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+. Szkolenie dotyczyć będzie poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II. Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonym w dniu 29 listopada 2016 r. konkursemi dla poddziałania 8.1.4. Podczas szkolenia zostanie omówiona m.in. dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt: Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.


Szkolenie odbędzie się w Poznaniu w poniedziałek 19 grudnia 2016r. o godz. 9.00 w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, sala B 309-310 (III piętro). Wejście do budynku od strony ul. Estkowskiego.


Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 15 grudnia br. wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”. Liczba miejsc jest ograniczona – wysłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego wpisu na listę obecności. Przed szkoleniem mailem otrzymają Państwo potwierdzenie udziału lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.


Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.


W przypadku dojazdu samochodem osobowym informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu oraz na pobliskim parkingu buforowym – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Budynek w którym odbywa się szkolenie jest przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obiekt jest wyposażony w windę oraz dostępną toaletę.

Program szkolenia 19.12.2016 (408.0 KB)

Lokalizacja:


Prezentacje ze szkolenia:

Zakres rzeczowy projektów wraz z oceną strategiczną ZIT

Ocena projektów IZ WRPO cz. 1

Ocena projektów IZ WRPO cz. 2

Zaprezentowanie Lokalnego Systemu Informatycznego

Zawarcie umowy o dofinansowanie oraz jej najważniejsze postawnowienia


Fokumentacja zdjęciowa: